28 شهریور 1400
نيلوفر رنجبر

نیلوفر رنجبر

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی جم

تحصیلات

  • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1394 - 1396)
    عنوان پایان‌نامه: بهبود کشف تقلب در مقالات علمی فارسی با استفاده از روشهای معنایی و مبتنی بر ساختار
  • لیسانس مهندسی کامپیوتر- سخت افزار ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان پایان‌نامه: پیاده سازی سخت افزاری تصویرساز سه بعدی با استفاده از FPGA
بیشتر

علایق پژوهشی

  • پردازش متن و زبان طبیعی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
1
Niloofar Ranjbar, Hossein Zeinali (2021) Lotus at SemEval-2021 Task 2: Combination of BERT and Paraphrasing for English Word Sense Disambiguation Proceedings of the 15th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2021), Online, Online
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!