12 مهر 1402

سید رضا منصوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: ژئوفیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Shokri-Kaveh, Gholam javan-doloei, Reza Mansoori, Nasim Karamzadeh, Ahmad Keshavarz (2022) A hybrid method based on undecimated discrete wavelet transform and autoregressive model to S-wave automatic picking GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL: 232; 1393–1407
2
علی رومینا، سعید زارعی، سید رضا منصوری، امید آزادی جو (1401) توزیع لرزه خیزی در جنوب زاگرس با استفاده از همبستگی آماری بین b-value و بعد فرکتال لرزه خیزی ژئوفیزیک ایران: 0; 0
3
sedegheh mehdipourarchi, Saeed Zarei, Reza Mansoori (2021) Evaluation of tectonic activity effect in the Zagros fold and thrust belt by seismic/geodetic moment rate ratio ژئوفیزیک ایران: 15; 95-120
4
5
, Reza Mansoori, Ahmad Keshavarz (2019) Automatic P-wave picking using undecimated wavelet transform JOURNAL OF SEISMOLOGY: ; 1031،1046
6
7
Reza Mansoori, (2015) Locating earthquakes in local network by time reversal method in Rigan region Iranian Journal of Geophysics: ; ،
8
مقالات در همایش ها
1
عبدالخالق واعظی فرد، سعید زارعی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1402) برآورد نرخ کرنش در زاگرس میانی به کمک مشاهدات GPS بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایران¡ ارومیه
2
صدیقه مهدیپور، سعید زارعی، سید رضا منصوری (1399) تحلیل برداشت مصالح از رودخانه. مطالعه موردی: رودخانه دالکی در استان بوشهر پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
3
صدیقه مهدی پورارچی، سعید زارعی، سید رضا منصوری (1399) برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راند گی زاگرس نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
4
ابراهیمی علی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، سعید زارعی (1399) بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمک جاشک با استفاده از آنالیز کرنل نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
5
ابراهیمی علی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، سعید زارعی (1399) بررسی ناهمسانی جنبشی گنبد نمکی جاشک با استفاده از آنالیز کرنل نوزدهمین کنفرانس ملی ژئوفیزیک ایران، ایران¡ تهران
6
سعید زارعی، محمد مهدی خطیب ، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1397) بررسی نرخ لرزه خیزی و تنش کولمب مربوط به زمین لرزه 10 می 1997 (2/7=Mw) زیرکوه- قائنات کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
7
سارا گودرزی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری، محمد شکری کاوه (1397) بررسی اثرات زلزه بر آبخوانها و تراز آبهای زیر زمینی هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
8
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز، سارا گودرزی (1397) تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
9
سید رضا منصوری، Amir Salaree، Emile A. Okal (1396) سونامی 19 مارس 2017 خلیج فارس گزدهمایی ژئوفیزیک آمریکا
10
مهنوش بینا، غلامرضا نوروزی، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1395) شناسایی گسلهای پنهان با بررسی خطوارههای مغناطیسی در چهارگوش بیرجند اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران راهکارها و چالش ها
11
زهره عباسی هفشجانی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) ارزیابی تانسور گشتاور لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
12
بهاره صمدی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) برآورد مولفه های چرخشی دگرشکلی ناشی از رویدادهای لرزه ای در خراسان جنوبی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
13
زهره عباسی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) ارزیابی تانسور گشتاور زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
سعید زارعی، علی رنجبر، سید رضا منصوری (1401) کارگروه زمین شناسی در بسته کاری یکم پروژهمطالعات ازدیاد برداشت میدان نوروز دانشگاه خلیج فارس
3
سعید زارعی، احمد قربان پور، شبیر اشکپور مطلق، رضا جلالی، سید رضا منصوری (1400) مکان یابی کانون های بحران تصادف جاده ای استان بوشهر با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و فرآیندهای تصمیم گیری چند معیاره دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
علی رومینا، سعید زارعی، سید رضا منصوری، امید آزادی جو (1401) نوسانات تراز آب زیرزمینی در اثر لرزه خیزی دشت باغان در جنوب ایران
2
3
مریم وطن خواه، سید رضا منصوری، رضا دیانت، سعید زارعی (1399) محاسبه بزرگای زمینلرزه با استفاده از تبدیل موجک
4
مسلمی زهرا، احمد کشاورز، حبیب رستمی، سید رضا منصوری، رضا دیانت (1399) سازوکار کانونی زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
5
عرب مقدم نادره ، سید رضا منصوری (1398) افزایش باند فرکانسی سنسورهای کوتاه مدت
6
محبوبه استادزاده، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1397) بررسی جهت گیری مولف های افقی استرین لرزه ای در کمربند زاگرس
7
سارا گودرزی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1397) بررسی و مدلسازی اثرات زمینلرزه برآبخوانها و تراز آبهای زیرزمینی
8
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز (1397) محاسبه زمان رسید امواج زمین لرزه با استفاده ازتبدیل موجک
9
احمدی اکبر، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1396) مطالعه پارامترهای چشمه ای زمین لرزه 9 آوریل کاکی Mw=6.4
10
صالحی یونس، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1396) ارزیابی طیفی خطر زلزله برای شهرهای مهم استان خوزستان با نرم افزارهای تجاری
11
مهنوش بینا، سید رضا منصوری، شبیر اشکپور مطلق (1395) تحلیل خطر زمین لرزه در شهر بیرجند با تاکید بر گسل های پنهان
12
بهاره صمدی، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1395) برآورد مولفه های چرخشی دگرشکلی ناشی از رویدادهای لرزهای در خراسان جنوبی
13
زهره عباسی هفشجانی ، شبیر اشکپور مطلق، سید رضا منصوری (1394) ارزیابی تانسور گشتاور لرزه ای زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی
کتاب
1
سید حسین ابره دری ، سید رضا منصوری، محمدرضا قیطانجی (1388) تبدیل داده ها و آشنائی عملی با نرم افزار آنالیز داده های لرزه ای Seisan شابک:978-946-2927-38-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!