05 مهر 1400
رضا شرف ديني

رضا شرف دینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07731222297
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Reza Sharafdini, (2021) SIGNLESS LAPLACIAN SPECTRAL DETERMINATION OF PATH-FRIENDSHIP GRAPHS ACTA MATHEMATICA UNIVERSITATIS COMENIANAE: 90; 245-258
2
رضا شرف دینی، درخشان پریوش (1399) ﻧﺴﺨﻪای رأس اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از اﻧﺮژی ﻻﭘﻼﺳﻲ ﮔﺮاف ﻫﺎ Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics: شماره ویژه فارسی اسفند 1399; 63-73
3
Hassan Ibrahim, Reza Sharafdini, Tamas Reti, Abolape Akwu (2021) Wiener–Hosoya Matrix of Connected Graphs MATHEMATICS: 9; 359
4
Walaa Nabil Taha Fasfous, Rajat Kanti Nath, Reza Sharafdini (2020) Various spectra and energies of commuting graphs of finite rings Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: 49; 1915 – 1925
5
Reza Sharafdini, , (2020) On Diameter, Cyclomatic Number and Inverse Degree of Chemical Graphs Kyungpook Mathematical Journal: ; 467،475
6
, Reza Sharafdini (2020) Stepwise transmission irregular graphs APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: ; ،
7
, , Reza Sharafdini, (2019) EXTREMAL CHEMICAL TREES WITH RESPECT TO HYPER-ZAGREB INDEX JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND APPLIED MATHEMATICS: ; ،
8
, , Reza Sharafdini (2019) Adjacency spectral characterization of the graphs K_wP 17 and K_wS PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS: ; ،
9
, , Reza Sharafdini (2018) Status connectivity indices and co-indices of graphs and its computation to some distance-balanced graphs AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics: ; ،
10
Reza Sharafdini, (2018) On the transmission-based graph topological indices Kragujevac Journal of Mathematics: ;
11
Reza Sharafdini, (2018) SIGNLESS LAPLACIAN DETERMINATIONS OF SOME GRAPHS WITH INDEPENDENT EDGES CARPATHIAN MATHEMATICAL PUBLICATIONS: ; 185-196
12
, Reza Sharafdini, , Hossein Haghbin (2018) Graph Irregularity Indices Used as Molecular Descriptors in QSPR Studies MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY: ; 524،509
13
Reza Sharafdini, (2017) Coherent configurations over copies of association schemes of prime order ARS Mathematica Contemporanea: ; 111،126
14
Mojgan Mogharrab, Reza Sharafdini, (2016) Wiener Polarity Index of Tensor Product of Graphs Mathematics Interdisciplinary Research: ; 307،318
15
Reza Sharafdini (2014) Semisimplicity of adjacency algebras of coherent configurations Electronic Notes in Discrete Mathematics: ; 159-165
16
Reza Sharafdini, (2013) SPLICE GRAPHS AND THEIR TOPOLOGICAL INDICES KRAGUJEVAC JOURNAL OF SCIENCE: ; 89-98
17
, Reza Sharafdini (2010) Characterization of balanced coherent configurations JOURNAL OF ALGEBRA: ; ،
مقالات در همایش ها
1
رضا شرف دینی (1398) ندارد دوازدهمین همایش ملی نظریه گروه های ایران
2
رضا شرف دینی (1397) ورژن راس-انتقالی انرژی لاپلاسی گراف هشتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی
3
حسن طاهری، رضا شرف دینی (1397) شاخص همسایگی خروج از مرکز کمربند و زنجیر هشتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی
4
رضا شرف دینی (1395) خواص طیفی گراف جابجا گر گروههایی که مرکز ساز آنها آبلی است نهمین کنفرانس نظریه گروههای ایران
5
رضا شرف دینی (1394) گراف های فاصله-منتظم و ناورداهای بر مبنای فاصله ای اولین کنفرانس نظریه محاسباتی گروه، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها
6
رضا شرف دینی، مریم صفا زاده (1394) شاخص همبندی خروج از مرکز افزوده ویرایش یافته ولین کنفرانس نظریه محاسباتی گروه، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها
7
رضا شرف دینی، میتسوگو هیراساکا (1393) طرح های منسجم روی نسخههایی از طرح های شرکت پذیر مرتبه اول چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران
8
Reza Sharafdini, (2007) شاخص های پایه-تراگذار گراف ها PNU MATH Forum 2017
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین حق بین، رضا شرف دینی، فرهاد فرخ سرشت ، فاطمه قره چاهی، علی امرونی، امین ترابی جهرمی (1400) طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل کیفیت بین آزمایشگاهی، مراکز درمانی وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
فاطمه پارسانژاد، رضا شرف دینی، محمدرضا عبودی، علیرضا عطایی (1399) شاخص توپولوژیک خروج از مرکز پایه
2
علی موسوی، رضا شرف دینی، مهرداد کاروان جهرمی (1399) بررسی شاخص های توپولوژیک گراف های خاری شکل
3
درخشان پریوش، مهرداد کاروان جهرمی، رضا شرف دینی (1398) پهنای تابعی
4
دانایی فرد آرزو ، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1398) {مشخص سازی طیفی گراف های چند مخروطی}
5
6
عمادی مریم، مژگان مقرب، رضا شرف دینی (1397) مروری بر ویژگی های هایی چند از حاصل ضرب دکارتی گراف ها
7
مظلومی هانیه، نجمه دهقانی، رضا شرف دینی (1396) مطالعه ی مدولهایی که حلقه ی درون ریختی های آنها منظم یکه است
8
ثابت شیدا، رضا شرف دینی، نجمه دهقانی (1396) بررسی ساختاری و جبری گرفهای یکه
9
عاطفه عبادی، علی باقری بردی، رضا شرف دینی (1396) کاشی کاری فضاهای نرم دار با مجموعه های خاص
10
عاطفه عبادی، علی باقری بردی، رضا شرف دینی (1396) کاشی کاری فضاهای نرم دار با مجموعه های خاص
11
گلابی سینا، رضا شرف دینی، حسین حسین زاده (1396) گراف ناجابجاگر گروه ها
12
پناهبر حبیبه، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1395) تغییر انرژی گراف به واسطه ی حذف، تکرار یا افزایش یال
13
سیده سمیه موسوی ، مژگان مقرب، رضا شرف دینی (1395) بررسی ویژگی هایی از حاصلضرب تانسوری گراف ها
14
دلجو مسلم، امیر وزیری زاده، رضا شرف دینی، مجتبی صداقت جو (1394) شاخص هوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقی
15
سلیمه دهقانی، مجتبی صداقت جو، رضا شرف دینی (1394) طبقه بندی تکواره ها با استفاده از ویژگی های C- انژکتیوی و CC انژکتیوی
16
17
مریم صفا زاده ، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1394) بررسی گراف های کیلی یکه
18
صفری مهری، رضا شرف دینی، علیرضا عطایی (1394) شاخص همبندی خروج از مرکز گراف ها
19
محمودی سلیمه، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) روشها تکراری برای محاسبه معکوس مو-پنرز
20
محمودی سلیمه، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) روشها تکراری برای محاسبه معکوس مور-پنرز
21
کوه پیما صغری ، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) محاسبه چند جمله ای های توپولوژیک دندریمر های منظم و خواص آن ها
22
کوه پیما صغری ، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) محاسبه چند جمله ای های توپولوژیک دندریمر های منظم و خواص آن ها
کتاب
1
Tomislav Doslic، رضا شرف دینی (1394) فاصله، تقارن، و توپولوژی در نانوساختارهای کربنی شابک:978-3-319-31582-9
2
مژگان مقرب، رضا شرف دینی (1392) نظریه گراف کمیتی: پایه های ریاضی و کاربردها شابک:9781466584518 - CAT# K19041
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!