28 شهریور 1400

صفدر علی پور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: حسابداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
صفدر علی پور، اسماعیل امیری، حسن همتی (1396) تاثیر شاخص های کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین دستکاری سود و سرمایه گذاری بیش از حد دانش حسابرسی: ; ،
2
علی غیوری مقدم، صفدر علی پور، زعیمه نعمت الهی، ایرج اصغری (1394) تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن پژوهش های تجربی حسابداری: ; 1،25
3
غلامحسین مهدوی، صفدر علی پور (1389) رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها دانش حسابداری: ; 33،53
مقالات در همایش ها
1
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1400) خردگرایی و غیرخردگرایی: تلاشی برای همگرایی رویکردهای دوقطبی به تئوری تصمیم گیری اخلاقی دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
2
مجید گرگی زاده ، میثم جعفری پور ، صفدر علی پور (1396) مروری بر اهمیت اسلام در حسابداری ایران و جهان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و حسابرسی پویا
3
صفدر علی پور، اسماعیل امیری (1396) تأثیر اجتناب مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
4
صفدر علی پور، اسماعیل امیری (1396) تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت خانوادگی بر اندازه مؤسسه حسابرسی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
5
مجید گرگی زاده ، صفدر علی پور (1396) بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی ذیحسابان، مدیران مالی و حسابرسان دستگاههای اجرایی در استان بوشهر پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی
6
صفدر علی پور، حمیدرضا حاجب، ایرج اصغری (1394) مدل های تصمیم گیری اخلاقی: پلی بر شکاف بین استانداردگذاری اخلاقی و تصمیم-گیری اخلاقی در حرفه حسابداری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
7
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1394) مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8
ایرج اصغری، حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1394) هزینه حقوق صاحبان سهام در تحقیقات بازار سرمایه ایران کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
9
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور، ایرج اصغری (1394) ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد
10
صفدر علی پور، حمیدرضا حاجب (1393) بررسی مقایسه ای مدیریت کیفیت جامع و شش سیگما و ارتباط آن با عملکرد سازمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!