05 مهر 1400
صادق كريمي

صادق کریمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731222074
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه شیراز ، ایران (1387 - 1392)
 • فوق لیسانس شیمی تجزیه ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، ایران (1383 - 1385)
 • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز نانوذرات نیمه متخلخل سیلیکایی
 • Targeted Drug Delivery using mesoporous silica nanoparticles
 • Large-Pore MSNs for photo-chemo therapy
 • نانو
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
4
5
6
7
8
Maryam Farrokhnia, Sadegh Karimi (2016) Variable selection in multivariate calibration based on clustering of variable concept ANALYTICA CHIMICA ACTA: ; 70،81
9
Sadegh Karimi, , Fatemeh Mehrjo, Maryam Farrokhnia (2016) Detection and quantification of food colorant adulteration in saffron sample using chemometric analysis of FT-IR spectra RSC Advances: ; 85،93
10
11
12
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
صابر نگهداری، صدیقه هاشم نیا، منصور طرفی موزان زاده، صادق کریمی (1397) مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی
4
5
6
7
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: شیوا خلیلی لقب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: سنتز سبز نانوذرات نقره کلرید با استفاده از عصاره جلبک قهوه ای سارگاسوم و کاربرد آن برای تعیین بیس فنل آ و هیدروژن پراکسید
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس (1398 - 1400)
بیشتر