12 مهر 1402
صادق كريمي

صادق کریمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07731222074
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه شیراز ، ایران (1387 - 1392)
 • فوق لیسانس شیمی تجزیه ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، ایران (1383 - 1385)
 • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه خلیج فارس ، ایران (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز نانوذرات نیمه متخلخل سیلیکایی
 • Targeted Drug Delivery using mesoporous silica nanoparticles
 • Large-Pore MSNs for photo-chemo therapy
 • نانو
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
kosar kohzadi, Mohsen Mehrabi, Hossein Shirkani, Sadegh Karimi (2023) Laser radiation, CDs and Pd-NPs: Three influential factors to enhance the hydrogen storage capacity of porous silicon INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 49; 1-10
2
, , Maria Dolores Marcos, Ramón Martínez-Máñez, Sadegh Karimi (2021) Hollow mesoporous silica nanoparticles: Effective silica etching using tri-di- and mono-valent cations Materials Science and Engineering: C Materials for Biological Applications: 131; 1-11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Maryam Farrokhnia, Sadegh Karimi (2016) Variable selection in multivariate calibration based on clustering of variable concept ANALYTICA CHIMICA ACTA: ; 70،81
12
Sadegh Karimi, , Fatemeh Mehrjo, Maryam Farrokhnia (2016) Detection and quantification of food colorant adulteration in saffron sample using chemometric analysis of FT-IR spectra RSC Advances: ; 85،93
13
14
15
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
سمیرا محمدی، اسماعیل تماری، صادق کریمی (1400) بررسی مکانیسمی اکسیداسیون الکتروشیمیایی داروی فبانتل
5
6
7
صابر نگهداری، صدیقه هاشم نیا، منصور طرفی موزان زاده، صادق کریمی (1397) مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی
8
9
10
11
12
امین شعبانیان، محمود پاک نیت جهرمی، صادق کریمی (1395) آنالیز صوت و تصویر پاسخ دتکتور شعله نوسانی جهت اندازه گیری گازهای موجود در هوا
13
14
شیوا خلیلی لقب ، صادق کریمی، صفیه مومنی (1395) سنتز سبز نانوذرات و کاربرد آنها در تعیین برخی گونه های زیستی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: شیوا خلیلی لقب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: سنتز سبز نانوذرات نقره کلرید با استفاده از عصاره جلبک قهوه ای سارگاسوم و کاربرد آن برای تعیین بیس فنل آ و هیدروژن پراکسید
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خلیج فارس (1398 - 1400)
بیشتر