02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عصاره الکلی برخی از گیاهان دارویی بر علیه باکتری های ایکلای و سالمونلا جدا شده از گله های مرغ گوشتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Herbal extract, disc diffusion, Bacteria infection
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم) ، سالم مرمضی (نفر سوم) ، محمدامین کهن مو (نفر چهارم)

چکیده

Objectives: Nowadays, the use of herbal plants as antimicrobial agents for controlling and treatment of bacterial disease in poultry industry are increasing. In this study the effect of five extracts was surveyed on two pathogenic bacteria, Materials