نجمه قحطان

خانه /نجمه قحطان
نام و نام خانوادگی نجمه قحطان
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های علوم دامی (1399) 211،222
2
research in molecular medicine (2020) 123،128
3
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 68،74
4
Comparative Clinical Pathology (2019) 1،8
5
Poultry Science Journal (2019) 141،150
6
journal of worlds poultry research (2019) 82،88
7
trends in pharmaceutical sciences (2018) 51،58
8
journal of worlds poultry research (2018) 74،80
9
research in molecular medicine (2017) 32،36
10
research in molecular medicine (2017) 14،21