02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس 5 گیاه دارویی بر علیه دو باکتری بیماری زا در طیور بومی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Essential oil, disc diffusion, Bacteria infection
پژوهشگران نجمه قحطان (نفر اول) ، حسن حبیبی (نفر دوم) ، سالم مرمضی (نفر سوم) ، محمدامین کهن مو (نفر چهارم)

چکیده

Objectives: In response to the propagation of bacteria resistant to many antibiotics, the discovery of new and more efficient antibacterial agents is Inevitable. The present study was designed to evaluate the antimicrobial activity of five essential oil of medical plants. Materials