02 آبان 1400

سالم مرمضی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: مهندسی علوم دامی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سارگاسام کریستفولیوم بر روی میکرو فلور روده و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
micro flora, Immune system, Sargassam cristafolium
پژوهشگران حسن حبیبی (نفر اول) ، نجمه قحطان (نفر دوم) ، سالم مرمضی (نفر سوم)

چکیده

Objectives:The objective of this study was to determine the effect of dietary Sargassam cristafolium powder on gastrointestinal microflora and immune system of Japanese quail (Coturnix japonica). Materials