03 مهر 1400

شهریار عصفوری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 88019360
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشرفت های نوین در فرایند الکترودیالیز معکوس جهت تولید انرژی با استفاده از اختلاف شوری آب
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
الکترودیالیز معکوس، اختلاف شوری، غشای تبادل یونی، تولید انرژی
پژوهشگران رویا بارگاهی (نفر اول) ، شهریار عصفوری (نفر دوم) ، محسن عباسی (نفر سوم)

چکیده

امروزه گرم شدن کره زمین، قیمت بالای نفت و اثرات مخرب زیست محیطی سوخت های فسیلی گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داده است. مقدار زیادی انرژی نیز از اختلاط محلول های آبی با شوری متفاوت آزاد می شود. این انرژی کاملا پایدار و تجدیدپذیر است. الکترودیالیز معکوس یکی از مهم ترین فرایندهایی است که از این اختلاف شوری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کند. این فرایند با استفاده از غشاهای تبادل یونی، نیرو محرکه اختلاف پتانسیل شیمیایی و واکنش های اکسایش-کاهش در قسمت الکترودی فرایند، قادر به تولید انرژی الکتریکی از اختلاف شوری است. تا کنون مطالعات متعددی بر روی عملکرد الکترودیالیز معکوس از نظر بازدهی فرایند، شرایط عملیاتی و براوردهای اقتصادی صورت گرفته است. در حال حاضر الکترودیالیز معکوس به مرحله تجاری سازی و صنعتی شدن نرسیده است. این مطالعه به پیشرفت های اخیر انجام شده در بهبود همه جانبه این فرایند می پردازد. پژوهش های صورت گرفته در بهینه سازی فرایند و توسعه رو به رشد غشاهای تبادل یونی نشان می دهند که الکترودیالیز معکوس پتانسیل صنعتی شدن را در آینده ای نزدیک خواهد داشت.