07 آذر 1400

عبدالرضا فاضلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222162
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Johari, Hossein Golkarfard, , Abdoreza Fazeli (2021) A predictive model based on the experimental investigation of collapsible soil treatment using nano‑clay in the Sivand Dam region, Iran Bulletin of Engineering Geology and the Environment: online published; 1-24
2
Ali Johari, Hossein Golkarfard, , Abdoreza Fazeli (2021) Experimental Investigation of Collapsible Soils Treatment Using Nano-silica in the Sivand Dam Region, Iran Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 1; 1-10
3
Amin Keshavarz, Mehdi Nemati, Abdoreza Fazeli (2020) Seismic Bearing Capacity of Strip Foundations on Fiber-Reinforced Granular Soil Geotechnical and Geological Engineering: 39; 1-15
4
محمود ملکوتی علون آبادی، فاطمه نجفی، عبدالرضا فاضلی، میثم سروش (1398) بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود مهندسی حمل و نقل: ; ،
5
Mohammadhossein Moradi, Amin Keshavarz, Abdoreza Fazeli (2019) One dimensional consolidation of multi-layered unsaturated soil under partially permeable boundary conditions and time-dependent loading COMPUTERS AND GEOTECHNICS: 107; 45،54
6
Shaker Hashemi, , Abdoreza Fazeli, (2018) Predicting the Weight of the Steel MomentResisting Frame Structures Using Artificial Neural Networks International Journal of Steel Structures: ; 1،13
7
Abdoreza Fazeli, Amin Keshavarz, Mohammadhossein Moradi (2018) Coupled Consolidation of Layered Unsaturated Soil under General Time-Dependent Loading International Journal of Geomechanics: 18; ،
8
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1396) بررسی اثر تعداد و ارتفاع طبقات اسکلت فلزی با سیستم قاب خمشی روی وزن سازه به روش شبکه عصبی مصنوعی مهندسی عمران شریف: ; ،
9
Amin Keshavarz, Habibeh Abbasi, Abdoreza Fazeli (2017) Yield acceleration of reinforced soil slopes INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING: ; ،
10
Amin Keshavarz, Abdoreza Fazeli, Siavosh Sadeghi (2016) Seismic bearing capacity of strip footings on rock masses using the Hoek–Brown failure criterion Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering: 8; 170،177
11
12
Abdoreza Fazeli, Ghassem Habibagahi, Arsalan Ghahramani (2009) Shear Strength Characteristics of Shiraz Unsaturated Silty Clay Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering: Vol 33 Number B4; 327-341
مقالات در همایش ها
1
خسرو صالحی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی (1399) بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از الیاف پلیپروپیلن و نانو سیلیس بر روی مقاومت برشی و CBR خاک ماسه ای نخستین کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
2
فاطمه نجفی، محمود ملکوتی علون آبادی، میثم سروش، عبدالرضا فاضلی (1397) شبیه سازی اجزای محدود سه بعدی روسازی انعطافپذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بارگذاری متحرک وسایل نقلیه سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان(انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران)
3
عبدالرضا فاضلی، فرانک معماری (1397) تعیین الگوی انتشار آلاینده های نفتی در آب زیرزمینی با استفاده از روش برنامه نویسی توصیف ژن اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
4
فرشته رضایی، عبدالرضا فاضلی (1396) بررسی اثر درجه ی تحکیم بر مقاومت برشی خاک ریزدانه در آزمایش برش مستقیم پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5
بیژن هاشم زاده ، عبدالرضا فاضلی (1396) بررسی موردی تاثیر میزان ریزدانهی خاک برای شروع روانگرایی ماسه ی ساحلی بوشهر تحت بارگذاری استاتیکی کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر
6
عبدالرضا فاضلی، محمد حسین مرادی، امین کشاورز (1396) مدلسازی تحکیم خاکهای غیر اشباع با بارگذاری وابسته به زمان با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7
عبدالرضا فاضلی، فرانک معماری (1395) مروری بر بهینه سازی روش پمپاژ و تصفیه با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی مختلف کنفرانس ملی دانش و فناوری - علوم مهندسی ایران
8
عبدالرضا فاضلی، علی جوهری، سید فاخر حسینی (1395) تأثیر چگالی و درصد رطوبت اولیه در منحنی آبنگهداری خاک رمبنده ی سیوند فارس پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
9
سید فاخر حسینی ، عبدالرضا فاضلی (1394) تاثیر نانو رس بر منحنی آب نگهداری خاک های رمبنده چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین
10
عبدالرضا فاضلی، مهشید فریدنیا (1394) قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با درنظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی
11
عبدالرضا فاضلی، فرشاد داودی، علی جوهری (1393) بررسی اثرات روشهای اختلاط متفاوت بر پتانسیل رمبندگی خاکهای بهسازی شده با نانورس و نانوسیلیس دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
12
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) بهینه سازی مصرف فولاد با نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه در سازه های با قاب خمشی به روش شبکه عصبی پازندهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
13
عبدالرضا فاضلی، علی جوهری، فرشاد داودی (1393) مطالعه ی موردی بهسازی خاکهای رمبنده با استفاده از نانورس هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
14
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) ارائه ی روش تخمینی به منظور برآورد وزن اسکلت ساختمان های فولادی با قاب خمشی هشتمین کنگره ملّی مهىدسی عمران
15
سیدشاکر هاشمی، مسعود زارعی، عبدالرضا فاضلی (1393) کاربرد شبکه های عصبی MLP و RBF در تخمیه وزن اسکلت سازه های فولادی اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
16
علی جوهری، جابر رضوانی پور ، عبدالرضا فاضلی (1393) تحلیل قابلیت اعتماد روانگرایی خاک تحت بار مونوتونیک با استفاده از روش اجزاء محدود تصادفی بیست و دومین کنفرانس کاربرد مکانیک محاسباتی در مهندسی
17
امین کشاورز، عبدالرضا فاضلی، سیاوش صادقی (1392) ظرفیت باربری لرزه ای پی های نواری روی تود ه های سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخصه های تنش اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
18
علی جوهری، عبدالرضا فاضلی، جابر رضوانی پور (1392) تحلیل قابلیت اعتماد روانگرایی استاتیکی خاک با استفاده از روش اجزا محدود تصادفی اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سجاد موسوی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی، سیدشاکر هاشمی (1399) تأثیرنانو سیلیس کلوئیدی بر رفتار تنش-کرنش فشاری بتن
2
3
دهقانی محمد، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی (1398) ارزیابی خصوصیات مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم اصلاح شده با نانومواد
4
5
فاطمه نجفی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی، میثم سروش (1397) تخمین پاسخ دینامیکی روسازیهای انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بار متحرک
6
7
8
محمد علی شهریارپور ، بهمن نیرومند، عبدالرضا فاضلی (1396) بهینه سازی طراحی پایه های سنگریزه ای کوبشی ساخته شده به روش اختراعی نیرومند
9
بیژن هاشم زاده ، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز (1396) بررسی شرایط شروع روانگرایی لایه ی ماسه ای بوشهر تحت بارگذاری استاتیکی
10
11
12
13
محمد حسین مرادی، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز (1395) مدل سازی تحکیم دوبعدی خاکهای غیراشباع با روش دیفرانسیل کوادرچر
14
سید فاخر حسینی ، عبدالرضا فاضلی، امین کشاورز، علی جوهری (1394) تاثیر نانورس بر منحنی آب نگهداری خاک های رمبنده
15
16
17
مهشید فریدنیا، عبدالرضا فاضلی، حامد گرگین پور، امین کشاورز (1394) قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاکی با در نظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی
18
فرشاد داودی، عبدالرضا فاضلی، بهمن نیرومند (1394) مطالعه ی آزمایشگاهی بهسازی خاک ها ی رمبنده با استفاده از نانو رس
19
20
21
زهرا پوراسماعیل، امین کشاورز، عبدالرضا فاضلی (1393) ارزیابی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل به روش خطوط تغییر طول صفر
22
مسعود زارعی، سیدشاکر هاشمی، عبدالرضا فاضلی (1393) برآورد وزن قاب های خمشی فولادی به روش شبکه عصبی
23
24
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!