10 آذر 1402
احمد كشاورز

احمد کشاورز

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- مخابرات سیستم
تلفن: 09173731896
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Azin Moradbeiki, Ahmad Keshavarz, Habib Rostami, Sara Paiva, Serjio Lopez (2023) A cost-effective LoRaWAN-based IoT localization method using fixed reference nodes and dual-slope path-loss modeling Internet of Things: 24; 16
2
Ehsan Dashtifard, Azar Mohammadizadeh, Ahmad Keshavarz, Hamed Aghaee (2023) LG-3D-SSA: Local and Global Three Dimensional SSA to Achieve Efficient Spectral-Spatial Feature Extraction of Hyperspectral Images. Journal of the Indian Society of Remote Sensing: -; -
3
Samira Sajed, Amir Sanati, Jorge Esparteiro Garcia, Habib Rostami, Ahmad Keshavarz, Andreia Teixeira (2023) The effectiveness of deep learning vs. traditional methods for lung disease diagnosis using chest X-ray images: A systematic review APPLIED SOFT COMPUTING: 147; 110817
4
Meysam Alizamir, Ahmad Keshavarz, Farideh Abdollahi, Arash Khosravi, Seckin Karagoz (2023) Accurately predicting the performance of MOF-based mixed matrix membranes for CO2 removal using a novel optimized extreme learning machine by BAT algorithm SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY: 325; 19
5
hamid mirshekali, Ahmad Keshavarz, Rahman Dashti, hamid reza shaker (2023) Deep learning-based fault location framework in power distribution grids employing convolutional neural network based on capsule network ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 223; 109529-...
6
Saeid Tahmasebi, Mohammad Reza Kazemi, Ahmad Keshavarz, Ali Akbar Jafari, Francesco Buono (2023) COMPRESSIVE SENSING USING EXTROPY MEASURES OF RANKED SET SAMPLING Mathematica Slovaca: 73; 245-262
7
, hamed behzadi khormooji, Habib Rostami, Ahmad Keshavarz, Yaser Keshavarz, yahya Tabesh (2022) Incremental deep learning training approach for lesion detection and classification in mammograms Cybernetics and Physics: 11; 10
8
Mohammad Shokri-Kaveh, Gholam javan-doloei, Reza Mansoori, Nasim Karamzadeh, Ahmad Keshavarz (2022) A hybrid method based on undecimated discrete wavelet transform and autoregressive model to S-wave automatic picking GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL: 232; 1393–1407
9
Abouzar Dehdar, Ahmad Keshavarz, naser parhizgar (2022) Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and Random Forest MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: -; -
10
Ahmad Keshavarz, Habib Rostami, Jafari Esmail, Majid Assadi (2022) Artificial intelligence-based PET image acquisition and reconstruction Clinical and Translational Imaging: -; -
11
پیام بحرانی، بهروز مینایی بیدگلی، حمید پروین، میترا میرزا رضایی، احمد کشاورز (1401) سامانه پیشنهادگر ترکیبی، مبتنی بر هستان شناسی برای مقابله با مشکل شروع سرد پردازش علائم و داده ها: 19; 1-18
12
پیام بحرانی، بهروز مینایی بیدگلی، حمید پروین، میترا میرزا رضایی، احمد کشاورز (1401) ارائه یک سامانه پیشنهادگر حافظه پایه ترکیبی با استفاده از هستان شناسی و محتوا پردازش علائم و داده ها: 18; 89-124
13
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, hamid reza shaker (2022) Machine Learning-Based Fault Location for Smart Distribution Networks Equipped with Micro-PMU Sensors: 22; 1-17
14
Azin Moradbeiki, Ahmad Keshavarz, Habib Rostami, Sara Paiva, Serjio Lopez (2021) GNSS-Free Outdoor Localization Techniques for Resource-Constrained IoT Architectures: A Literature Review Applied Sciences: 11; 32
15
Fatemeh Hajiani, naser parhizgar, Ahmad Keshavarz (2021) Hyperspectral image classification using cluster based graph regularized low rank representation and dictionary learning NEUROCOMPUTING: 462; 208-220
16
Ahmad Keshavarz, Rahman Dashti, , hamid reza shaker (2021) Fault Location in Distribution Networks Based on SVM and Impedance-Based Method using On-Line Databank Generation NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 184; 1-20
17
Marzieh Masoumi, Ahmad Keshavarz, reza fotohi (2021) File fragment recognition based on content and statistical features MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 3; 1-16
18
Yousef Sedaghat, naser parhizgar, Ahmad Keshavarz (2021) Automatic defects detection using neighborhood windows features in tire X-ray images International Journal of Nonlinear Analysis and Applications: 12; 2493-2508
19
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) A Novel Fault Location Methodology for Smart Distribution Networks IEEE Transactions on Smart Grid: 12; 1277-1288
20
21
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) A Novel Fault Location Methodology for Smart Distribution Networks IEEE Transactions on Smart Grid: ; 1،12
22
Saeid Tahmasebi, Ahmad Keshavarz, Maria Longobardi, Reza Mohammadi (2020) A Shift-Dependent Measure of Extended Cumulative Entropy and Its Applications in Blind Image Quality Assessment SYMMETRY-BASEL: ; 361،
23
hamed behzadi khormooji, Habib Rostami, , , , Ahmad Keshavarz, Majid Assadi, , , (2020) Deep learning, reusable and problem-based architectures for detection of consolidation on chest X-ray images COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE: ; ،
24
, Ahmad Keshavarz, Rahman Dashti (2020) A Novel Fault Location Method for Compensated Transmission Line Including UPFC using one-ended voltage and FDOST Transform International Transactions on Electrical Energy Systems: ; 1،31
25
Fatemeh Kowkabi, Ahmad Keshavarz (2019) Using spectral Geodesic and spatial Euclidean weights of neighbourhood pixels for hyperspectral Endmember Extraction preprocessing ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING: 158; 201-218
26
Mohammd Javad Saber, , , Ahmad Keshavarz, (2019) On Secure Mixed RF-FSO Decode-and-Forward Relaying Systems With Energy Harvesting IEEE Systems Journal: ; 1،4
27
, Reza Mansoori, Ahmad Keshavarz (2019) Automatic P-wave picking using undecimated wavelet transform JOURNAL OF SEISMOLOGY: ; 1031،1046
28
Mohammd Javad Saber, Ahmad Keshavarz, , , (2019) Physical-Layer Security Analysis of Mixed SIMO SWIPT RF and FSO Fixed-Gain Relaying Systems IEEE Systems Journal: ; 1،8
29
, , Habib Rostami, Ahmad Keshavarz (2018) Feature Extraction in Fractional Fourier Domain for Classification of Passive Sonar Signals Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology: ; ،
30
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2017) Hybrid Preprocessing Algorithm for Endmember Extraction Using Clustering, Over-Segmentation, and Local Entropy Criterion IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing: ; ،
31
, , Habib Rostami, gholamreza Ahmadi, Ahmad Keshavarz (2017) statistical image fusion for HR colorizing in landsat sensor based on spatial estimation JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE-JMCS: ; ،
32
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2016) A Fast Spatial–Spectral Preprocessing Module for Hyperspectral Endmember Extraction IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters: ; ،
33
Fatemeh Kowkabi, , Ahmad Keshavarz (2016) Enhancing Hyperspectral Endmember Extraction Using Clustering and Oversegmentation-Based Preprocessing IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing: ; ،
34
مجید آقابابایی، فلاح محمدزاده، احمد کشاورز، محمد خویشه (1392) بهبود وضوح تصاویر رادار روزنه ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم داپلر-فاصله و تبدیل فوریه ی کسری دریا فنون: ; 19،28
35
36
حامد حمیدی راد ، حسین پورقاسم، همایون مهدوی نسب ، احمد کشاورز (1390) آشکارسازی و تشخیص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل روش های هوشمند در صنعت برق: ; 21،30
مقالات در همایش ها
1
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز (1400) ترکیب شبکه عصبی فازی پویا و مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
2
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز (1400) ترکیب شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
3
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) تحلیل احتمال قطع محرمانه سیستم رله ای رادیویی-نوری نهمین سمپوزیوم مخابرات
4
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تحلیل تکینی طیفی دو بعدی و کاربرد آن در پردازش تصویر چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
5
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز، سارا گودرزی (1397) تعیین زمان رسید موج p با استفاده از تبدیل موجک هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
6
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) بررسی عملکرد امن سیستم رله ای بهره متغیر RF/FSO ترکیبی بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7
محمد جواد صابر، احمد کشاورز (1397) عملکرد مدولاسیون شدت زیرحامل وفقی در کانال های FSO جامع بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8
فرزانه صیادی برازجانی ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) پیشبینی تقاضای انرژی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و مدیریت
9
مریم دلجو، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1394) شناسایی بخش خطا درشبکه توزیع با استفاده از اطلاعات ولتاژی ابتدای فیدر و SVM کنفرانس بین المللی برق
10
محمدرضا خسروی، حمید بصری، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1393) بهبود ترافیک و مصرف انرژی در شبکه های حسگر زیرآبی با استفاده از ناحیه بندی عمق و تحلیل تراکم چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی
11
محمدرضا خسروی، سلیمان منصوری، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1393) یک روش جدید برای ایجاد مدل های شبه رنگی و حفاظت از اطلاعات شدت در تصاویر ماهواره ای خاکستری چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی و ارتباطی
12
محمدرضا خسروی، احمد کشاورز، حبیب رستمی، سلیمان منصوری (1393) ادغام آماری تصاویر ماهواره لندست به منظور رنگی سازی باند با وضوح بالا بیستمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
13
14
15
فاطمه حاجیانی، احمد کشاورز (1390) بخشبندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از روش تخمین مسیر مینیمم نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16
ژاله مولای زاهدی ، حمید دهقانی، علیرضا ملاح زاده ، احمد کشاورز (1389) افزایش سرعت فشرده سازی فرکتالی تصویر با استفاده از طبقه بندی فازی fuzzy ششمین منفرانس ماشین بینایی و پردازش تصاویر ایران
17
یوسف صداقت، حمید دهقانی، احمد کشاورز (1389) آشکارسازی وحذف سایه در تصاویر سنجش ازدور با الهام از سیستم بینایی انسان ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حبیب رستمی، احمد کشاورز (1401) تهیه پلتفرم تصاویر پزشکی با یادگیری ماشین دانشگاه خلیج فارس
2
احمد کشاورز، حبیب رستمی، محمد جواد صابر (1400) توسعه زیرساخت شهر هوشمند در منطقه دو شهری بوشهر با ایجاد پوشش شبکه اینترنت اشیا دانشگاه خلیج فارس
3
احمد کشاورز، حبیب رستمی، حیدر کشاورز (1400) طراحی و ساخت زیرسامانه مخابراتی ASW دانشگاه خلیج فارس
4
حبیب رستمی، احمد کشاورز، حیدر کشاورز (1400) طراحی وساخت زیرسامانه پردازشی ASW دانشگاه خلیج فارس
5
احمد کشاورز، حبیب رستمی، محمد جواد صابر (1399) طراحی و اجرای زیر ساخت اینترنت اشیا در منطقه دو شهری بوشهر دانشگاه خلیج فارس
6
حبیب رستمی، احمد کشاورز (1398) تدوین نقشه راه اینترنت اشیا در استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
7
احمد کشاورز، حیدر کشاورز، سید احسان حبیبی (1398) طراحی و ساخت مکانیاب آکوستیکی لوله های پلی اتیلن گاز شهری دانشگاه خلیج فارس
8
9
10
پایان‌نامه
1
2
فاطمه پیش آهنگ، سعید طهماسبی، حجت قیمت گر، احمد کشاورز (1401) آنتروپی دنگ و کاربردهای آن
3
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز، ولی اله غفاری (1400) توسعه ساختار شبکه های عصبی کانولوشنی فازی پویا و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
4
حمید میرشکالی، امین ترابی جهرمی، رحمن دشتی، احمد کشاورز، حمیدرضا شاکر (1399) مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند و کنترل پایداری میکرو گرید در حالت جزیره ای شده
5
مسلمی زهرا، حبیب رستمی، احمد کشاورز، رضا دیانت، سید رضا منصوری (1399) سازوکار کانونی زمین لرزه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
6
7
شنبدی اشکبوس، سید احسان حبیبی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1399) تخمین احتمال پارگی همانژیوم کبد
8
شهابی عالیه، احمد کشاورز، رضا دیانت، استفانو زکتو (1398) استخراج میدان باد از تصاویر SAR با استفاده از تبدیلهای چند مقیاسی و اطلاعات محلی
9
10
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
11
فاطمه بحرانی، رحمن دشتی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1398) تشخیص خطا درسیستم های ساختمان هوشمند به منظور ارائه دستورالعمل خودارزیابی
12
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تعمیم چند متغیره و دوبعدی تحلیل تکینی طیفی
13
محمد شکری کاوه ، سید رضا منصوری، احمد کشاورز (1397) محاسبه زمان رسید امواج زمین لرزه با استفاده ازتبدیل موجک
14
15
فاطمه تبرته فراهانی ، احمد کشاورز، رضا دیانت، استفانو زکتو (1397) تخمین میدان باد در تصاویر SAR با استفاده از تبدیل NSCT
16
17
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
18
ابراهیمی زینب، رحمن دشتی، احمد کشاورز (1395) مکان یابی خطا در خطوط انتقال با استفاده از ایجاد بانک داده آنلاین
19
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیشبینی تقاضای انرژی در ایران، مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری های زمانی
20
صیادی برازجانی فرزانه ، پرویز حاجیانی، حجت پارسا، احمد کشاورز (1395) مدلسازی و پیش بینی تقاضای انرژی در ایران: مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوهای سری زمانی
21
زهره رفیعی، رضا دیانت، احمد کشاورز (1395) بزرگ کردن تصویر با استفاده از تخمین اجزای فرکانس بالا
22
سیدرضا سالاری، حبیب رستمی، سمیه نمرودی، احمد کشاورز (1395) پیاده سازی یک روش تخمین سن از روی تصویر چهره با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال
23
24
منصوری مریم، احمد کشاورز، رضا دیانت (1393) فشرده سازی تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی
25
مریم دلجو، احمد کشاورز، رحمن دشتی (1393) مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم تطابقی
26
وحید باقری، احمد کشاورز، حبیب رستمی (1393) استخراج ویژگی از داده های سونار غیرفعال مقاوم در برابر نویز
27
28
زمانی الهام، احمد کشاورز، حبیب رستمی (1392) گروه بندی اهداف زیر آب بر اساس ویژگی های شکل
29
میرزایی زینب، حبیب رستمی، احمد کشاورز (1392) پیاده سازی یک روش تخمین سن از روی تصویر چهره
30
صدیقه حسن ابراهیمی ، احمد کشاورز، ابوالحسن رزمی نیا (1392) بهبود الگوریتم تشخیص تصویر SAR با استفاده از الگوریتم CSA و تبدیل فوریه کسری
31
32
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!