28 مهر 1400

لیلا مفتون آزاد

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
Leila Maftoon-Azad (2015) Investigation of Thermodynamic Properties of Heavy Metals from Melting and Critical Point Properties IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION: ; ،
4
Leila Maftoon-Azad, , (2015) A perturbed hard sphere chain equation of state for refrigerants JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
5
Leila Maftoon-Azad, (2015) An analytical equation of state for water and aliphatic alcohols JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: ; ،
6
Leila Maftoon-Azad, (2014) A Perturbed Hard Sphere Chain Equation of State: Prediction from Boiling Point Constants PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: ; ،
مقالات در همایش ها
1
2
3
لیلا مفتون آزاد، فریبا نظری (1393) برهمکنشهای کاتیون، آنیون لیتیم و کاتیون لیتیم در مایعات یونی حلقوی آلیفاتیک پیرولیدیوم ان تی اف2 . چهارمین کارگاه و کنفرانس شیمی نظری و محاسباتی ایران
4
لیلا مفتون آزاد (1392) بررسی ترموفیزیکی سرب و آلیژهای سرب بیسموت و سرب لیتیم شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید رضا موسوی ، فرخنده مظفری، لیلا مفتون آزاد (1397) معادله حالت اختلال یافته زنجیره کره سخت با استفاده از آنتالپی تبخیر
2
3
4
علی غریبی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1394) شبیه سازی دینامیک مولکولی تشکیل و پایداری نانوخوشه های سدیم
5
محمد یحیوی، حسین اسلامی، لیلا مفتون آزاد (1392) شبیه سازی دینامیک مولکولی جیوه
6
شهرزاد الیاسی، لیلا مفتون آزاد، محمد مدرسی، حسین اسلامی (1390) معادله حالت تحلیلی برای الکلها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!