06 اسفند 1402
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ارزشهای اخلاقی بازاریابی بر وفاداری مشتریان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Ethics, philosophy of ethics, ethical marketing, customer loyalty
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، شهین قاسمی (نفر دوم)

چکیده

با توجه به اینکه توجه به مسائل اخلاقی در بازاریابی امروزه بسیار لازم و مورد نیاز است و برخی سازمانها نیز به این امر توجه چندانی ندارند و نیز تحقیقات محدودی در این زمینه در کشور ما انجام شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازاریابی اخلاقی و وفاداری مشتریان صورت گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با بررسی مقالات موجود در این زمینه، به تبیین نقش اخلاق در مباحث بازاریابی و همچنین به برررسی رابطه بین بازاریابی اخلاقی و وفاداری مشتریان در شرکت ها می پردازد. در این پژوهش سعی شده تا به تقسیم بندی اخلاق در بازاریابی، شرح زمینه های اخلاقی در بازاریابی، انتقادات اخلاقی و اجتماعی که به بازاریابان وارد است، فلسفه های اخلاقی بازاریابی، شرح وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن و در پایان به ارتباط بین به کارگیری اخلاق در بازاریابی و وفاداری مشتریان پرداخته شود. در آخر توصیه هایی برای بکارگیری مباحث اخلاقی در موضوعات اصلی بازاریابی ارائه می گردد.