25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

معرفی

مجید اسماعیل پور دانشیار گروه مدیریت بازرگانی با تخصص مدیریت بازاریابی در دانشگاه خلیج فارس است. وی مدرک دکترای خود را در رشته مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. وی نویسنده تعداد زیادی مقاله در نشریه ها و مجله های بین المللی و داخلی معتبر می باشد. وی همچنین عضو تیم تحریریه و داور برخی از مجلات معتبر در ایران است. همچنین دارای چهار کتاب منتشر شده توسط ناشران معتبر در ایران می باشد. علایق تحقیقاتی وی شامل مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین المللی، بازاریابی صنعتی و سازمانی، بازاریابی خدمات، رفتار مصرف کننده، رفتار خرید سازمانی و مدیریت خرید است.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1386)
  عنوان رساله: طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی در خرید محصولات رایانه ای – سخت افزار
 • فوق لیسانس مدیریت مالی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1371 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی علل نارسائیهای سیستم مدیریت موجودی موسسه رازی و ارائه مدل مناسب
 • لیسانس حسابداری ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1367 - 1371)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت بازاریابی
 • بازاریابی صنعتی و سازمانی
 • بازاریابی خدمات
 • مدیریت تبلیغات
 • بازاریابی بین المللی
 • مدیریت مالی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زهرا حاجی زاده، ابراهیم رجب پور، حیدر احمدی، مجید اسماعیل پور (1402) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوآوری محصول با تأکید بر نقش میانجی برند کارفرما (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهر بوشهر) مدیریت بازرگانی: دوره 15 شماره 4; 722-746
2
عابدینی فاطمه ، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1402) سنجش آزمایشی تأثیر قیمت و برچسب سبز بر قصد خرید محصول غذایی سبز در گروه های مختلف جمعیتی مدیریت بازرگانی: 12; 1-21
3
farzaneh mashayekhi, Ebrahim Rajabpour, Heidar Ahmadi, Majid Esmaeilpour (2022) The Effect of Job Crafting on Patients Satisfaction: with the Role of Moderate of Quality of Health Services (Case Study: Persian Gulf Hospital in Bushehr) مدیریت تبلیغات و فروش: 3(4); 40-54
4
5
علی رضا زارع، غلامرضا جمالی، مجید اسماعیل پور، داریوش محمدی زنجیرانی (1401) مکان یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری مبتنی بر گونه شناسی زنجیرۀ تأمین مدیریت تولید و عملیات: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 29; 65-82
6
زهرا محمد حسینی ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1401) سنجش تأثیر تأییدکننده مشهور بر قصد خرید از طریق تصویر برند، نگرش و باورپذیر بودن تبلیغ مدیریت برند: 9; 13-54
7
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، فروغ نبوی زاده (1401) آیا رنگ پس زمینه خرده فروشی های آنلاین بر واکنش شناختی و احساسی مصرف کنندگان تاثیر دارد؟ یک مطالعه آزمایشی مدیریت بازرگانی: 14(2); آنلاین
8
منیژه بحرینی زاد، مرجان عصار، مجید اسماعیل پور (1400) بخش بندی مشتریان خرده فروشی های آنلاین براساس ویژگی های جمعیتی و تجربۀ مشتری؛ رویکردی مبتنی بر نقشه های خودسازمان ده تحقیقات بازاریابی نوین: 44; 69-82
9
نسیم کریم زاده ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1400) تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با مولفه های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند کاوشهای مدیریت بازرگانی: 13; 237-260
10
فاطمه زاهدی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1400) تاثیر تاییدکننده مشهور بر قصد خرید مصرف کننده با نگرش به تبلیغ و برند کاوشهای مدیریت بازرگانی: 24; 347-368
11
Manijeh Bahrainizad, Majid Esmaeilpour, Kianoosh Moradi (2020) Brand Communications and Customer Equity: The Mediating Role of Brand Knowledge and Word of Mouth Ads Journal of Economics and Business: 15; 90-103
12
حمیده جمادی، مجید اسماعیل پور، فخریه حمیدیان پور (1399) بررسی تاثیر کارکرد مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی درون سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان مدیریت فردا: 19; 169-186
13
نسیم بهشت خو ، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1399) تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت های پتروشیمی استان بوشهر) مدیریت فردا: 19; 165-180
14
زهرا محمدی، مجید اسماعیل پور، فخریه حمیدیان پور (1399) تأثیر کارآفرینی محوری و بازارمحوری بر اثربخشی بازاریابی از طریق قابلیت بازاریابی در کسب وکارهای کوچک و متوسط کاوشهای مدیریت بازرگانی: ; 339،364
15
16
, Majid Esmaeilpour, Manijeh Bahrainizad (2020) The Effect of Customer Experiences on Purchase Intention through Mediator Variables of Mental Engagement and Visual Perception Global Business and Economics Review: ; 175،191
17
18
حمید ایزدی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1398) بخش بندی مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی بر اساس انگیزه های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان به دهان الکترونیک مدیریت بازرگانی: ; 201،218
19
20
Majid Esmaeilpour, (2019) Effect of Customer Experiences on Consumer Purchase Intention International Economic Journal: ; 19،35
21
22
یونس جعفرپور، مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی (1397) شناسایی چالش های پذیرش تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط(مطالعه موردی: شرکت های فعال مستقر در شهرک صنعتی بوشهر) کاوش های مدیریت بازرگانی: 10; 39-63
23
مجید اسماعیل پور، حمید ایزدی، سلیمه افراخته، فاطمه زاهدی (1397) تاثیر اثربخشی تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر تصویر برند مورد تبلیغ مدیریت برند: ; 107،140
24
25
26
27
28
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، جمال الدین کبوتری (1396) ارزیابی و رتبه بندی مؤلفه های کیفیت خدمات الکترونیک مؤثر بر رضایتمندی و قصد استفاده مشتریان مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند: ; 49،74
29
مجید اسماعیل پور، امرالله صیادی، مرضیه دلواری، سولماز موسوی (1396) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطه اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر) تحقیقات بازاریابی نوین: ; 1،20
30
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، مسعود حراقی (1396) ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبد أ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو) راهبردهای بازرگانی: ; ،
31
مجید اسماعیل پور، فرشاد آرام (1396) بررسی تاثیر جذابیت ظاهری و اعتبار منبع پیام ویروسی بر نگرش مصرف کننده نسبت به برند راهبردهای بازرگانی: ; 15،28
32
33
34
Majid Esmaeilpour, , (2016) Effect of Dimensions of Service Quality on the Brand Equity in the Fast Food Industry Studies in Business and Economics: 11; 30-46
35
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، دنیا کبیری فرد (1395) بخش بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه های خودسازمان ده مدیریت بازرگانی: ; 745770
36
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، راضیه زارعی (1395) بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر مدیریت فردا: ; 125135
37
مجید اسماعیل پور، صاحبه برجویی مجرد (1395) تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند بررسیهای بازرگانی: ; 56،67
38
مجید اسماعیل پور، صاحبه برجویی مجرد (1395) تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند تحقیقات بازاریابی نوین: ; 79،94
39
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، حسینعلی قائدی (1395) بررسی تاثیر ابعاد رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید از طریق متغیرهای مدیریت دانش مشتری و دانش بازار تحقیقات بازاریابی نوین: ; 87108
40
Majid Esmaeilpour, (2016) Investigating the impact of viral message appeal and message credibility on consumer attitude toward the brand MANAGEMENT & MARKETING-CHALLENGES FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY: ; 470،483
41
Majid Esmaeilpour, (2016) EXPLAINING THE IMPACT OF SERVICE QUALITY ON IDENTITY AND BRAND PERSONALITY Polish Journal of Management Studies: ; 88،98
42
Fakhrieh Hamidianpour, Majid Esmaeilpour, (2016) STUDYING THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP STYLE ON ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE journal of academy of business and economics: 16; 7-24
43
44
مجید اسماعیل پور، مریم سعادت علیزاده کنگی (1394) بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران تحقیقات بازاریابی نوین: ; 29،44
45
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، محدثه زندوی (1394) بررسی تاثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری تحقیقات بازاریابی نوین: ; 161182
46
مجید اسماعیل پور، مریم سعادت علیزاده کنگی (1394) بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران تحقیقات بازاریابی نوین: ; 29،44
47
48
منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور، عیسی شهنیانی (1391) بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش های شغلی(مطالعه: بانک های تجاری شهر بوشهر) تحقیقات بازاریابی نوین: ; 149166
49
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، کورش زارعی (1386) بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغ تحقیقات بازاریابی نوین: ; 1،22
مقالات در همایش ها
1
مجید اسماعیل پور، فاطمه زاهدی (1402) تاثیر شبکه های اجتماعی بر رضایت مشتری در فروش های سازمانی/صنعتی نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ایران، اصفهان
2
مجید اسماعیل پور، شهین قاسمی (1402) کارکردهای اخلاقی در آمیخته بازاریابی خدمات نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ایران، اصفهان
3
مجید اسماعیل پور، فاطمه زاهدی (1401) نقش نمایشگاه های تجاری در بازاریابی صنعتی و جغرافیای اقتصادی دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، ایران، تهران
4
مجید اسماعیل پور، زینب مهرورز (1400) تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد مدیریت زنجیره تأمین دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران، دامغان
5
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، محمد رضا کشاورز (1399) تأثیر اخلاق ادراک شده برند بر وفاداری برند از طریق متغیرهای میانجی تأثیر برند، اعتماد برند و شهرت برند اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارها ی نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
6
سیده حدیث موسوی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1399) روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری به برند هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، ایران، تهران
7
مجید اسماعیل پور، شهین قاسمی (1399) گریزی بر اصول و مبانی بازاریابی اخلاقی نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، ایران، شیراز
8
مجید اسماعیل پور، شهین قاسمی (1398) سنجش تعیین سطح رعایت استاندارهای اخلاقی آمیخته بازاریابی خدمات در شرکت بیمه ایران نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
9
نسیم کریم زاده ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1398) بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
10
نسیم کریم زاده ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1398) بررسی تاثیر ایفای نقش ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی-گری اعتماد به برند چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
11
مجید اسماعیل پور، زهرا پرهیزکار (1398) احساسات منفی مصرف کنندگان نسبت به برند و اثرات رفتاری آنها دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
12
مجید اسماعیل پور، فریده دالکی (1397) طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه و تصویر برند در بازاریابی خدمات سلامت کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت و اقتصاد و حسابداری
13
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، فاطمه زاهدی (1397) بررسی تاثیر ابعاد تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری
14
مجید اسماعیل پور، فاطمه زاهدی (1397) شناسایی عوامل منطقی و هیجانی مؤثر بر وفاداری به برند در بازارهای صنعتی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15
مجید اسماعیل پور، حمید ایزدی (1397) تبیین مفهوم ابعاد انعطاف پذیری بازاریابی و آمیخته بازاریابی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
16
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، زهرا محسنی (1397) ارائه مدلی جهت تأثیر بازاریابی حسی بر قصد خرید مصرف کننده سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
17
مجید اسماعیل پور، فاطمه زاهدی (1397) مفهوم بازاریابی اجتماعی و کاربرد آن سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راحل ها
18
مجید اسماعیل پور، طیبه قنبری، حامد بحرانی، زهرا پرهیزکار (1397) تحولات و پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی مدیریت و حسابداری
19
مجید اسماعیل پور، فاطمه زاهدی (1397) نقش بسته بندی در تبلیغ کالا و تاثیر بر تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
20
مجید اسماعیل پور، محمد زاهدیان نصب (1396) شناسایی انتظارات خریداران و فروشندگان برای انجام معامله در بازارهای صنعتی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی
21
مجید اسماعیل پور، امرالله صیادی (1395) بررسی دلایل رویگردانی مشتریان از دریافت خدمات بانکی یک بانک چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
22
مجید اسماعیل پور، وحید زارع زاده (1395) بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری شرکتی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
23
مجید اسماعیل پور، وحید زارع زاده (1395) طبقه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری شرکتی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
24
مجید اسماعیل پور، الهه بهمیاری (1395) جایگاه و نقش مدیریت دانش مشتری و دانش بازار در تدوین برنامه‏های بازاریابی کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
25
مجید اسماعیل پور، الهه بهمیاری (1395) واکاوی رفتار خرید ناگهانی و نحوه شکل گیری آن سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
26
مجید اسماعیل پور، امرالله صیادی (1395) جذب و حفظ سپرده های مشتریان حقوقی و شرکتی با بکارگیری بازاریابی مبتنی بر رابطه در بانک صادرات ایران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
27
مجید اسماعیل پور، عبدالکریم حسین پور، لیلی رفیعی (1395) سنجش تأثیر ابعاد و مؤلفه های نگرش شغلی کارکنان بر تغییر و تحول سازمانی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
28
مجید اسماعیل پور، عبدالکریم حسین پور، لیلا رفیعی (1395) سنجش تأثیر ابعاد و مؤلفه های نگرش شغلی کارکنان بر تغییر و تحول سازمانی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
29
آزاده جمالی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) مروری بر قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری و اهمیت آن در عملکرد سازمانی کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
30
آزاده جمالی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) ارائه مدل مفهومی از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
31
مجید اسماعیل پور، سودابه ذکایی (1394) مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با عملکرد بازاریابی بانکها سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
32
فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور، سمیه مشایخ (1394) تحلیلی بر رابطه سبک رهبری تحول آفرین و ایجاد تغییرات در سازمان اولین همایش ملی اقتصاد, مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
33
34
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، کورش زارعی (1394) بررسی تاثیر جذابیت تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات تلویزیونی بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به تبلیغ چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
35
مجید اسماعیل پور، زهرا محمدی (1394) تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشنده با نقش میانجیگری رفتار فروش انطباقی و رضایت شغلی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
36
مجید اسماعیل پور، ارغوان جوکار (1394) بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات بیمه
37
مجید اسماعیل پور، مریم سعادت علیزاده کنگی (1394) بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات
38
مجید اسماعیل پور، هانیه شادرخ (1394) اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در ارتقای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه با روش AHP اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات
39
مجید اسماعیل پور، حمیدرضا حاج حیدری (1394) بررسی رابطه بین استراتژی بازاریابی صنعتی و منابع ایجاد کننده مزیت رقابتی در شرکتهای خدماتی اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات
40
مجید اسماعیل پور، شهین قاسمی (1393) بررسی تأثیر ارزشهای اخلاقی بازاریابی بر وفاداری مشتریان دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
41
مجید اسماعیل پور، امرالله صیادی (1393) شناسایی و رتبه بندی انتظارات مشتریان سازمانی از خدمات بانکی پژوهشی در بانک صادرات ایران، بوشهر کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
42
43
محمود قاضی زاده ، مجید اسماعیل پور (1393) ناهماهنگیِ پس از خرید کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
44
مجید اسماعیل پور، عفت حاجی حسینی (1393) شناسایی انتظارات مشتریان بانک سپه و ارائه الگویی از انتظارات آن ها کنفرانس مدیریت خدمات
45
مجید اسماعیل پور، امرالله صیادی (1393) مدیریت انتظارات مشتری در نظام بانکی کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، مدیریت و اقتصاد
46
مجید اسماعیل پور، حدیث آذرگون (1393) شناسایی و دسته بندی برنامه های وفادارسازی مشتریان در نظام بانکی کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، مدیریت و اقتصاد
47
مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد، حسینعلی قائدی (1393) بررسی ارتباط بین بازارمحوری و موفقیت محصولات جدید در موسسات دانش بنیان با توجه به نقش مدیریت دانش مشتری و دانش بازار کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
48
مجید اسماعیل پور، فرزانه حسن زاده (1393) ارائه مدلی جامع جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب برند اینترنتی همایش بین المللی مدیریت
49
محدثه زندوی، مجید اسماعیل پور (1393) مدیریت استراتژیک و کاربرد آن در بازاریابی و تبلیغات همایش بین المللی مدیریت
50
بابک بوشهری، مجید اسماعیل پور (1393) ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر بازاریابی رابطه مند همایش بین المللی مدیریت
51
مجید اسماعیل پور، مسعود حراقی، مریم حراقی (1393) بازنگرى مفاهیم بازاریابى با رویکرد اسلامى همایش مدیریت اسلامى در فرهنگ رضوى
52
مجید اسماعیل پور، بدریه رضایی (1393) هوش تجاری ابزاری جهت چابک سازی سازمان اولین کنفرانس ملی اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
53
مجید اسماعیل پور، عباس پاریابی (1393) بررسی تاثیر شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر روند توسعه شهرستان کنگان اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
54
مجید اسماعیل پور، سنا عباسی کیا (1393) بررسی تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر قاچاق کالا در نواحی ساحلی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
55
مجید اسماعیل پور، ابراهیم فخرایی (1393) طبقه بندی شرکتها بر اساس استراتژی های بازاریابی سبز کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
56
سید یعقوب حسینی، مجید اسماعیل پور، رقیه ابراهیمی (1392) بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان به سبز بودن برند خودروهای ایرانی: مطالعه موردی شهر شیراز کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها
57
سید یعقوب حسینی، مجید اسماعیل پور، رقیه ابراهیمی (1392) ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مصرفکنندگان صنعت خودرو سازی کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها
58
مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی، یونس جعفرپور (1392) بررسی موانع سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها
59
مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی، یونس جعفرپور (1392) ارائه مدل مفهومی برای شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیک توسط کسب و کارهای کوچک و متوسط کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید نوید احمدی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1402) تاثیر پست ویدیویی تبلیغی ایتفلوئنسر بر واکنش مصرف کننده در اینستاگرام
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
فروغ نبوی زاده، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1399) تاثیر رنگ پسزمینه خردهفروشیهای الکترونیکی بر واکنش احساسی و شناختی مصرف کنندگان
18
19
20
مرجان عصار، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1399) بخش بندی مشتریان بر اساس تجربه مشتری در خرده فروشی های آنلاین
21
22
23
24
25
26
27
28
29
طیبه قنبری، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1396) تعیین عوامل مؤثر بر عشق به برند و پیامدهای آن
30
31
32
33
کیانوش مرادی، منیژه بحرینی زاد، احمد آذری، مجید اسماعیل پور (1396) ارتباطات برند و ارزش ویژه مشتری: نقش میانجی گری دانش برند و تبلیغات دهان به دهان
34
35
36
میرزایی محمدابادی مهناز ، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1395) سنجش عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی
37
شهین قاسمی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1395) سنجش تأثیر رعایت شاخص های اخلاق در آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند
38
39
40
41
فاطمه حسینی، مجید اسماعیل پور، سید یعقوب حسینی (1394) تبیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند کارفرمای درون سازمانی و پیامدهای آن
42
43
44
45
فرشاد آرام، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1393) بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی:شرکت های صادراتی بوشهر
46
محدثه زندوی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1393) بررسی تأثیر منابع شرکت های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری
47
48
49
آسیه درگویی، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1392) بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی واحد های شرکت مخابرات شهر بوشهر
50
51
52
مسعود حراقی، منیژه بحرینی زاد، مجید اسماعیل پور (1392) بررسی اثر کشور مبدا بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری در محصولات دارویی
53
محبوبه قریحه، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1392) بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان در لوازم خانگی
54
55
56
57
علی دژگاهی پور ، مجید اسماعیل پور، حمید شاهبندرزاده (1392) بررسی تاثیر اینترنت بر فرایند خرید سازمان های دولتی مستقر در شهر بوشهر
58
59
عفت حاجی حسینی ، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1390) شناسایی انتظارات مشتریان بانک سپه و ارائه الگویی از انتظارات آن ها
60
بنت الهدا رایزن ، فخریه حمیدیان پور، مجید اسماعیل پور (1390) بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر
61
حمیده افشارجهانشاهی، مجید اسماعیل پور، منیژه بحرینی زاد (1390) تعیین جایگاه بانک سپه بوشهر با استفاده از نقشه ادراکی از دیدگاه مشتریان
کتاب
1
طهمورث حسنقلی پور، مجید اسماعیل پور (1384) مدیریت خرید و انبارداری شابک:978-964-5543-74-5
2
مجید اسماعیل پور (1384) راهنمای سرمایه گذاری در بورس شابک:964-468-013-8
3
مجید اسماعیل پور (1382) شیوه های ساده خوشحال کردن مشتری و مدیریت فروش شابک:964-5543-60-6
4
مجید اسماعیل پور (1382) راهنمای عملی بکارگیری بازاریابی در خدمات بانکی شابک:964-7893-15-9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه (1388 - 1391)
 • معاون اداری و مالی دانشگاه (1380 - 1381)
 • مدیر گروه (1378 - 1380)
بیشتر