06 اسفند 1402
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بازنگرى مفاهیم بازاریابى با رویکرد اسلامى
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Marketing, Islam, Marketing mix, Razavi culture
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، مسعود حراقی (نفر دوم) ، مریم حراقی (نفر سوم)

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر تبیین و توسعه تعاریف و مفاهیم بازاریابى از دیدگاه اسلامى مى باشد. در دنیاى کسب و کار کنونى، بازارها در حال جهانى شدن مى باشند و از این رو بازارها در سراسر جهان از طریق مجموعه از ارزش ها به یکدیگر پیوند مى-خورند. بنابراین شیوه ها و روش هاى بازاریابى نقش حیاتى را در بالا بردن استانداردهاى رفتارى کسب و کار در سراسر جهان، بازى مى کنند. اما اکثر این شیوه ها و متدهاى بازاریابى ریشه در مکاتبى همچون سکولاریسم، ماتریالیسم، سوسیالیسم، کاپتالیسم و خردگرایى اقتصادى دارند و تمام این مکاتب بدنبال ترویج خودخواهى، به حداکثر رسانیدن سود و القا مصرف گرایى در جامعه مى باشند. اما در مقابل، دیدگاه اسلامى، دیدگاهى مبتنى بر فطرت انسانى است که مى تواند در ابعاد جهانى مورد قبول و احترام قرار گیرد و فرهنگ بازاریابى مبتنى بر مصرف کننده را ارائه نماید که مى تواند هر دو بعد معنوى و مادى زندگى انسان را با هم در آمیزد و براى به حداکثر رسانیدن رفاه دنیوى و اخروى تلاش نماید و همچنین منشا عدالت اجتماعى و اقتصادى در جامعه قرار گیرد. ما در این پژوهش تلاش داریم تا ادبیات مرسوم بازاریابى را به طور خلاصه مورد بررسى قرار دهد و هم زمان تعاریف و چارچوب هاى بازاریابى مرسوم را با دیدگاه اسلامى تطبیق دهیم.