06 اسفند 1402
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير ابعاد رويكردهاي سازمان بر موفقيت محصولات جديد از طريق متغيرهاي مديريت دانش مشتري و دانش بازار
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، حسینعلی قائدی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!