06 اسفند 1402
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين عوامل مؤثر بر تصوير برند بيمارستان با نقش واسط ارزش ويژه برند در بازاريابي خدمات سلامت؛ مطالعه موردي بيمارستان سلمان فارسي بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش سلامت
شناسه DOI
پژوهشگران فریده دالکی (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!