01 مرداد 1403
مريم مرزبان

مریم مرزبان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار زیستی و اپیدمولوژی
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Samira Dehdar, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Maryam Marzban, Sara Saadatmand, Mohammad Fararouei, Mostafa Dianati-Nasab (2023) Applications of different machine learning approaches in prediction of breast cancer diagnosis delay Frontiers in Oncology: 13; 1-10
2
Sara Saadatmand, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Alex Kuiper, Maryam Marzban, Akram Farhadi (2022) Using machine learning in prediction of ICU admission, mortality, and length of stay in the early stage of admission of COVID-19 patients ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH: 2022; 1-29
3
Sara Saadatmand, Khodakaram Salimifard, Reza Mohammadi, Maryam Marzban, Ahmad Naghibzadeh-Tahami (2022) Predicting the necessity of oxygen therapy in the early stage of COVID-19 using machine learning MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING: 60; 1-12
4
سعید کشمیری، صفورا پردل، علیرضا رییسی، ایرج نبی پور ، حسین دارابی، سینا دوبرادران، سعیده جمالی، شکرالله فرخی، علی محمد صنعتی، بهمن رماوندی، مریم مرزبان، عبدالمحمد خواجه ئیان ، افشین استوار، غلامرضا حیدری، رحیم طهماسبی (1397) بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر سلامت ساکنین منطقه عسلویه، پایتخت انرژی ایران: یک مطالعه مروری طب جنوب: ; 185،162
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!