12 اسفند 1402

فاطمه احمدی

مرتبه علمی:
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سلمان علوی، حمیدرضا صادقی پور (1401) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد مصرف­ کننده دخانیات علوم مراقبتی نظامی: 9; 79-87
2
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, seyed ali hoseieni, Hamid Reza Sadeghipour, Roger Ramsbottom (2022) An investigation into the health related quality of life (HRQoL) of older women living in nursing homes in Iran with particular reference to physical activity CITIES: 131; 4
3
Abdosaleh Zar, Hamid Reza Sadeghipour, Fatemeh ahmadi, Pantelis Nikoladis, mohammad amin safari, mohammad hassan keshavarz, Roger Ramsbottom (2022) Investigating the Relationship between Big Five Personality Traits and Sports Performance among Disabled Athletes Biomed Research International: 2022; 7
4
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, , Mozhgan Ahmadi, Roger Ramsbottom (2022) Effect of Resistance Training and Spirulina platensis on Expression of IL-6, Gp130 Cytokines, JAK-STAT Signaling in Male Rats Skeletal Muscle MCB Molecular and Cellular Biomechanics: 19; 51-59
5
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Peter Krustrup, Ricardo J Fernandes (2021) Effects of morning and afternoon high-intensity interval training (HIIT) on testosterone, cortisol and testosterone/cortisol ratio response in active men. Trends in Sport Sciences: 28; 3
6
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Peter Krustrup, Ricardo J Fernandes (2021) Effect of High-Intensity Interval Exercise in the Morning and Evening on Platelet Indices and Exercise-Induced Thrombocytosis middle east journal of rehabilitation and health studies: 7; e104417
7
8
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Hamid Reza Sadeghipour, Abolfazl shayan nooshabadi (2020) Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco Jorjani Biomedicine Journal: 8(2); 6
9
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالصالح زر، محمد حسن کشاورز، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول( با تاکید بر ورزش-های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
2
عبدالصالح زر، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
3
عبدالصالح زر، محمد امین صفری، حمیدرضا صادقی پور، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های تیمی) دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
عبدالصالح زر، سید علی حسینی ، فاطمه احمدی (1397) مقدمه ای بر اصول نگارش طرح پژوهشی پایان نامه و مقاله با تاکید بر رشته علوم ورزشی شابک:978-600-98541-9-6
2
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سید علی حسینی ، محمد امین احمدی (1396) فیزیولوژی انسان ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:9786008407508
3
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، مهرزاد مقدسی، محمد امین احمدی (1396) سنجش و اندازه گیری ویژه دانشجویان تربیت بدنی شابک:9786008407492
4
سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، فاطمه احمدی (1395) مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:978-964-10-3944-0
5
میثم چاله چاله ، عبدالصالح زر، علیرضا شهسوار، فاطمه احمدی، مریم زینلی (1394) مربیگری فوتبال دختران شابک:978-600-6685-65-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!