06 تیر 1403

جابر مظفری زاده

مرتبه علمی: مربی
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / زمین شناسی- هیدروژئولوژی
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Jahanshir Mohamadzadeh habili, Davar Khalili, , Abdoreza Sabouki, Ali Dindarloo, Jaber Mozaffarizadeh (2021) Influences of natural salinity sources and human actions on the Shapour River salinity during the recent streamflow reduction period ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 193(11); 1-18
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!