02 اسفند 1402

حمیدرضا شاکر

مرتبه علمی:
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن: -
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
hamid mirshekali, Rahman Dashti, hamidreza shaaker, , Amin Torabi Jahromi (2021) Linear and Nonlinear Fault Location in Smart Distribution Network under Line Parameter Uncertainty IEEE Transactions on Industrial Informatics: 1; 1-10
2
Abolhassan Razminia, , hamidreza shaaker (2019) Optimal trajectory tracking solution: Fractional order viewpoint JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: ; 1590،1603
3
, Rahman Dashti, Mojtaba Najafi, hamidreza shaaker (2019) Real Fault Section Estimation in Electrical Distribution Networks Based on the Fault Frequency Component Analysis Energies: ; 1،30
4
Rahman Dashti, , hamidreza shaaker, maryam tahoori (2018) Fault Location in Double Circuit Medium Power Distribution Networks Using an Impedance-Based Method APPLIED SCIENCES-BASEL: ; 1،15
مقالات در همایش ها
1
, Rahman Dashti, hamidreza shaaker (2021) A Novel Probabilistic Risk-based Energy Management Model in the Smart MicroGrids 9th International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE), canada, oshawa
2
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، حمیدرضا شاکر (1398) ارایه الگوریتم مکان یابی خطای دقیق در شبکه های توزیع هوشمند مجهز شده به میکرو PMUها کنفرانس بین المللی تکنولوژی های پیشرفته مخابرات و برق
3
مسعود دشتدار، رحمن دشتی، حمیدرضا شاکر (1397) تعیین سکشن و مکان یابی خطا در شبکه توزیع با استفاده از شبکه عصبی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک
4
رحمن دشتی، صلاح الدین حسنی ، حمیدرضا شاکر (1397) هماهنگی حفاظتی سیستم قدرت در یک مجموعه صنعتی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و الکترونیک
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
حمید میرشکالی، رحمن دشتی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز، حمیدرضا شاکر (1399) مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند و کنترل پایداری میکرو گرید در حالت جزیره ای شده
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!