10 آذر 1402
علي انديده

علی اندیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
تلفن: 07731222010
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي و ارزيابي روش سلفيان وهابي در مواجهه با آيات و روايات (مطالعه موردي شفاعت، استغاثه و تبرك)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
توسل، ابن تیمیه، شرک، سلفیان، شفاعت.
مجله اندیشه نوین دینی
شناسه DOI 20.1001.1.20089481.1401.18.69.5.9
پژوهشگران فتح اله نجارزادگان (نفر اول) ، علی اندیده (نفر دوم)

چکیده

سلفیان، مسلمانان را به دلیل اعتقاد به مسایلی مانند توسل، شفاعت، تبرک و زیارت قبر مطهر پیامبر خدا| و سایر اولیاء به شرک متهم می کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی، ارزیابی و نقد روش پژوهش، شیوه استناد آنها به آیات قرآن و نحوه استفاده از روایات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر خلاف تصور ابن تیمیه و پیروان او از سلفیان، ظاهر آیات قرآن نص در این است که؛ عبادت مشرکان تنها به قصد تقرب به خدا نبود و آنها به بت های خود سمت ربوبیت می بخشیدند. مواجهه سلفیان با احادیث نیز جانبدارانه است. آنان به ابن تیمیه، تعلق افراطی همه جانبه دارند و تلاش آنان شرح و بسط دیدگاه های ابن تیمیه و تأکید بر آنهاست.