02 مهر 1402
علي انديده

علی اندیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
تلفن: 07731222010
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Mostafa Dehghani, Ali Andideh (2022) The Psychological Explanation of Parenting Factors From the Viewpoint of the Qur’ān With an Emphasis on the Parents’ Agency Journal of Contemporary Islamic Studies: https://jcis.ut.ac.ir/?lang=fa; 323-335
3
Ali Andideh, Ali Rad (2021) The Concept of God as Light according to Imamiyyah Exegetes Religious Inquiries: 9; 1-12
4
فتح اله نجارزادگان، حامد دژآباد، علی اندیده (1397) تحلیل نظریه لزوم خلیفه و تطبیق آن بر امام مهدی (ع) از دیدگاه آیت الله بلادی بوشهری فصلنامه علوم اجتماعی: 46/1; 113-136
5
علی اندیده، محمد جعفر صادق پور صادق پور، حامد دژآباد (1397) دلالة آیة السّؤاک علی حجّیّة خبر الواحد المصباح: 33; 95-120
6
فتح اله نجارزادگان، علی اندیده (1394) دراسه مصطلح "المطهرون" فی آیه 79 الشریفه فی سوره الواقعه (دراسه لغویه دلالیه) اللغه العربیه و آدابها: سال 11 شماره 4; صفحه 695-717
مقالات در همایش ها
1
علی اندیده، افسانه شیخیانی (1395) تبیین معناداری زندگی در ساحت اصول دین همایش ملی معناداری زندگی در ساحت علم و دین، ایران¡ بوشهر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

عكس 3/4