26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
people's partnership, ordibehesht canal, indicator, evaluation, adequacy, efficiency, reliability
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، علی اکبر کامگار حقیقی (نفر دوم) ، علیرضا سپاسخواه (نفر سوم) ، شاهرخ زندپارسا (نفر چهارم) ، تورج هنر (نفر پنجم) ، جلیل جوکار (نفر ششم به بعد) ، علی دلیر (نفر ششم به بعد)

چکیده

بدون شک یکی از پارامترهای موثر در موفقیت یک شبکه آبیاری و زهکشی مشارکت مردمی در جهت نگهداری و مدیریت آن شبکه خواهد بود. سوق دادن بهره برداران در امر مشارکت مردمی، بستگی به میزان رضایتمندی آنها از مسئولین، شبکه و مقدار آب کافی که در اختیار آنها قرار داده می شود، خواهد بود. با رعایت عدالت در توزیع و به موقع قرار دادن آب در اختیار آنها قطعا رضایتشان جلب خواهد شد. ارزیابی توزیع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی دارای اهمیت بسیاری می باشد بطوریکه هر سازمان یا موسسه‎ای که متولی مدیریت یک شبکه آبیاری ‎باشد، با ارزیابی عملکرد خود می تواند مشکلات موجود را مشخص و در نهایت در جهت رفع آنها تلاش نماید. برای ارزیابی توزیع آب در شبکه آبیاری، داشتن مجموعه‎ای از شاخص‎ها ضروری می باشد. مروری بر جدیدترین و مفیدترین شاخص‎های توزیع آب آبیاری می‎تواند ارزیابی سیستم را برای یک هدف مشخص میسر نموده و راهگشا باشد. کانال اردیبهشت یکی از کانالهای درجه 2 شبکه درودزن می باشد. توزیع آب به صورت حجمی در شبکه آبیاری کانال اردیبهشت، زیر سد درودزن از سال 1380 آغاز گردیده است. در این مقاله، توزیع آب با روش حجمی بین کشاورزان در این کانال با استفاده از شاخصهای عدالت، کفایت، راندمان و قابلیت اعتماد ارزیابی گردید. با توجه به شرایط موجود در شبکه، برای ارزیابی، حالتی که الگوی کشت منطقه، الگوی کشت غالب در منطقه و آب مورد نیاز توسط چاهها و کانال تامین شود در نظر گرفته شد. در این حالت برای زمانهایی که آب کافی در منبع موجود بود، شاخص کفایت در توزیع آب خوب بود، برای همه سالها شاخص راندمان خوب نبود، همچنین شاخص عدالت و قابلیت اعتماد در رابطه با مصرف آب پائین بود.