30 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب ، شیراز ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: برهمکنش سطوح مختلف آبیاری و شوری آب بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی زیتون در سیستم آبیاری قطره ای
بیشتر

علایق پژوهشی

  • -نمکزدایی از آب دریا-گلخانه دریایی-
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Jahanshir Mohamadzadeh habili, Davar Khalili, , Abdoreza Sabouki, Ali Dindarloo, Jaber Mozaffarizadeh (2021) Influences of natural salinity sources and human actions on the Shapour River salinity during the recent streamflow reduction period ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 193(11); 1-18
2
3
وحید شهابی زاد ، آرش کاغذلو، علی دیندارلو (1399) بررسی یکنواختی توزیع پخش آب در دستگاه آبیاری بارانی عقربه ای با فواصل غیریکسان قوطی های نمونه‏ گیری مهندسی آبیاری و آب: ; 289،300
4
Ali Dindarloo, , , , (2019) Interaction of Water Salinity and Different Irrigation Levels on Physiological Growth of Olive (Olea europaea L.) Journal of Agricultural Science and Technology: ; 1623،1637
5
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1397) پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان به کاربرد برگی کلات و نانوکلات پتاسیم تحت تنش کم آبیاری به زراعی کشاورزی: ; -،-
6
7
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، مهدی بهرامی، علی دیندارلو (1396) بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر پژوهش های حفاظت آب و خاک: ; 141158
8
مهدی دستورانی، کاظم اسماعیلی، علی دیندارلو، عباس خاشعی سیوکی (1396) بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک آبیاری و زهکشی ایران: ; 0،0
9
10
مهدی بهرامی، فرزانه خواجه ای ، علی دیندارلو، مهدی دستورانی (1396) ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس پژوهش های حفاظت آب و خاک: ; 311317
11
12
13
14
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی ، علیرضا سپاسخواه، شاهرخ زندپارسا، تورج هنر، علی بهنامی فر ، علی دلیر (1390) نشریه آبیاری و زهکشی ایران آبیاری و زهکشی ایران: ; ،
15
علی دیندارلو، علیرضا سپاسخواه (1390) شبیه سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیرجذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک تحقیقات مهندسی کشاورزی: ; 1،16
مقالات در همایش ها
1
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ میکوریز) Glomus mosseae و Glomus intraradices ( بر برخی عوامل فیزیولوژک گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
2
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه( Glomus intraradices و Glomus mosseae ) ای بر برخی صفات فیزیو-بیوشیمایی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
3
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیر تلقیح قارچ های ریشه ای ( Glomus intraradices و Glomus mosseae )بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی گوجه فرنگی تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
4
خضری سکینه ، رحیم نیکخواه، لیلا کرمی، علی دیندارلو (1400) تاثیرمیکوریزا برمحتوای رنگدانه های کلروفیل و لیکوپن گوجه فرنگی تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران، گرگان
5
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) اثر تنش خشکی و کاربرد کود کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر صفات ارتفاع، وزن تر و خشک شاخساره گیاه ریحان (Ocimum basilicum) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6
فاطمه زارعی، ملک حسین شهریاری، رحیم نیکخواه، پرویز بیات، علی دیندارلو (1396) تاثیر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر فعالیت آنزیم پر اکسیداز، میزان پرولین و نشت الکترولیتی گیاه ریحان (Ocimum basilicumتحت تنش خشکی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7
علی دیندارلو، علی اصغر قائمی ، محمدتقی گلمکانی (1394) برهمکنش شوری آب و کم آبیاری بر پروفیل اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع میوه زیتون (رقم روغنی) سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی. 18 الی 20 شهریور
8
9
علی دیندارلو، محمد هدایت، محمد مدرسی (1393) بررس مزان جذب عناصر کادموم، روی، مس، نکل، آهنو سرب موجود در پساب بمارستان بروش گاهپاتوسط گاه وتور محیط زیست و توسعه پایدار
10
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی ، شاهرخ زندپارسا (1391) ارزیابی میزان عدالت و قابلیت اعتماد در توزیع آب بر اساس دو الگوی کشت واقعی و پیشنهادی: مطالعه موردی بر روی کانال اردیبهشت سد درودزن اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
11
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی ، علیرضا سپاسخواه، شاهرخ زندپارسا، تورج هنر، علی دلیر، جلیل جوکار (1390) ارزیابی توزیع آب به روش حجمی در کانال اردیبهشت در اراضی زیردست سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی ، علیرضا سپاسخواه، شاهرخ زندپارسا، تورج هنر، علی بهنامی فر ، علی دلیر (1390) ارزیابی قابلیت اعتماد در توزیع آب، مطالعه موردی در کانال اردیبهشت، از شبکه سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 و 14 اردیبهشت.
13
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی ، علیرضا سپاسخواه، شاهرخ زندپارسا، تورج هنر، علی دلیر، جلیل جوکار (1390) بررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت، واقع در شبکه آبیاری سد درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 و 14 اردیبهشت.
14
علی دیندارلو، علی اکبر کامگار حقیقی (1390) مروری بر مشکلات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی توسط تشکلهای آب بران، مطالعه موردی بر روی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 13 و 14 اردیبهشت.
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
سید حامد معراجی، علی دیندارلو، امین محمودی (1401) تدوین برنامه جامع مدیریت آب دانشگاه خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس
3
علی دیندارلو، جهانشیر محمد زاده هابیلی، محمدامین کهن مو، امین کشاورز (1400) کنترل و ذخیره رواناب فصلی عبوری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس با استفاده از گودال تغذیه مصنوعی دانشگاه خلیج فارس
4
علی دیندارلو، محمد هدایت، غلامرضا عبدی، مریم رحیمی، اسماء حسینی (1394) آبیاری گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash بوسیله فاضلاب شهری به منظور کاهش آلودگی های محیطی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
عادل اهرمیان پور، ملک حسین شهریاری، علی دیندارلو، محمد هدایت (1400) کاربرد بیوچارکود دامی و بقایای نخل بر صفات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch) تحت تنش کم آبیاری
3
4
نرگس سادات پیام ، فرشته بیات شاه پرست، علی دیندارلو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم کلزای بهاره(Brassica napus L) تحت تنش کم آبی
5
فاطمه اسماعیلی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، علی دیندارلو، لیلا کرمی (1398) مقایسه اثر تنش خشکی بر خصوصیات موفولوژیک، آنزیمی و فیزیولوژیک برخی ارقام سورگوم (orghom bocolar L.)
6
زینب تیرتخش، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی، علی دیندارلو، محمدامین کهن مو (1397) تاثیر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت برخی از مهمترین صفات آگرونومیک و بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپهای سیاهدانه
7
حیدری سجاد، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، علی دیندارلو (1397) تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل قلمی (Capsicum annuum L) در شرایط تنش خشکی
8
فاطمه زارعی، رحیم نیکخواه، علی دیندارلو، ملک حسین شهریاری، پرویز بیات (1396) اثر محلول پاشی کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر روی صفات کمی و کیفی ریحان در شرایط تنش خشکی
9
امانی لیلا، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، علی دیندارلو، عباس بناری (1396) بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم گندم، تحت تنش خشکی در شرایط استان بوشهر
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
علی دیندارلو (1397)
2
جذب گرنت

دروس

کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون دانشجویی و فرهنگی (1401 - اکنون)
  • معاونت پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی (1395 - اکنون)
بیشتر