26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چاههای حفر شده در اراضی تحت پوشش کانال اردیبهشت، واقع در شبکه آبیاری سد درودزن
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Evaluated drilled wells in farms under Ordibehesht canal, in irrigation network of Doroodzan dam
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، علی اکبر کامگار حقیقی (نفر دوم) ، علیرضا سپاسخواه (نفر سوم) ، شاهرخ زندپارسا (نفر چهارم) ، تورج هنر (نفر پنجم) ، جلیل جوکار (نفر ششم به بعد) ، علی دلیر (نفر ششم به بعد)

چکیده

کانال اردیبهشت با وسعت حدود 7000 هکتار، از جمله کانالهای درجه دو شبکه درودزن می باشد. در این کانال از سال 1381 طرح توزیع آب به روش حجمی اجرا شده است. در سالهای اخیر بدلیل تقاضای بیش از حد مصرف کنندگان در جهت تامین آب کشاورزی، حفر چاههای غیر مجاز در منطقه رو به افزایش بود. شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی میزان آب مورد نیاز برای کانال اردیبهشت را بر اساس هیدرومدولهای ارائه شده توسط سند ملی برای گیاهان زراعی مختلف در دهه های مختلف از فصل کشت و سطح زیر کشت این گیاهان در منطقه محاسبه می کند و آب مورد نیاز را در شبکه رها می نماید(9/63 میلیون متر مکعب در سال زراعی 86-85) و بدین صورت میزان آب تلفیقی در محاسبات لحاظ نمی گردد. به منظور مطالعه و بررسی میزان آب مورد نیاز گیاهان زراعی در این کانال، تعداد چاههای منطقه و میزان آب برداشتی از آنها مورد بررسی قرار گرفت و نیاز واقعی گیاه زراعی بر اساس شرایط محیطی و داده های هواشناسی منطقه محاسبه شد. از نتایج بدست آمده در این بررسی مشاهده شد که میزان آب برداشتی از چاهها خیلی زیاد است(7/28 میلیون متر مکعب آب برداشتی از چاهها از اول ادیبهشت ماه تا دهه اول خرداد در برابر 784/43 ملیون متر مکعب آب تحویل شده توسط شرکت بهره برداری در سال زراعی 86-85)، از طرفی این چاهها کم عمق بوده (با عمقی حدود 6 تا 8 متر) و تراکم آنها در نزدیکی کانال های درجه 2، 3 و 4 بیشتر است لذا آب این چاهها از نشت آب کانال اردیبهشت و کانالهای درجه 3 و 4 تامین می شود و این امر شرکت بهره-برداری را در جهت برآورد میزان آب مورد نیاز گیاه در منطقه با مشکل مواجه کرده است.