26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم گندم، تحت تنش خشکی در شرایط استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
451606
پژوهشگران امانی لیلا (دانشجو) ، محمد مدرسی (استاد راهنما) ، محمدامین کهن مو (استاد راهنما) ، علی دیندارلو (استاد مشاور) ، عباس بناری (استاد مشاور)

چکیده

0