26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي فني سامانه هاي آبياري باراني اجرا شده در برخي از دشت هاي استان فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی بهرامی (نفر اول) ، فرزانه خواجه ای (نفر دوم) ، علی دیندارلو (نفر سوم) ، مهدی دستورانی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!