05 اردیبهشت 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان شبيه سازي منحني رخنه عناصر خنثي و غيرجذبي با استفاده از پارامترهاي هيدروليكي خاك
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، علیرضا سپاسخواه (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!