26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر زاويه برخورد جت به پرش هيدروليكي روي بستر زبر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی دستورانی (نفر اول) ، کاظم اسماعیلی (نفر دوم) ، مهدی بهرامی (نفر سوم) ، علی دیندارلو (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!