26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي ميزان جذب عناصر كادميم، روي، مس، نيكل، آهن و سرب موجود در پساب بيمارستاني به روش گياه پالايي توسط گياه وتيور
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آب و فاضلاب
شناسه DOI
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، محمد هدایت (نفر دوم) ، اسماء حسینی (نفر سوم)

چکیده

فاضلاب بیمارستانی یکی از انواع فاضلاب های شهری است که با توجه به منبع تولید آن ممکن است حاوی عوامل پاتوژن و میکروارگانیسم ها، انواع عوامل بیماری زای روده ای، باکتری یایی، ویروسی، عوامل انگلی و مواد سمی موجود در شیرابه پساب های بیمارستانی از جمله فلزات سنگین باشند. در این پژوهش میزان جذب عناصر کادمیم، روی، مس، نیکل، آهن و سرب موجود در پساب بیمارستانی به روش گیاه پالایی، با استفاده از گیاه وتیور بررسی شد. به این منظور گیاه وتیور بر اساس طرح کاملاً تصادفی، در قالب 8 تیمار و 4 تکرار کشت و با ترکیب های مختلفی از آب معمولی و پساب بیمارستانی، به مدت 75 روز آبیاری شد. مطابق نتایج به دست آمده، بیشترین تجمع عناصر سرب، مس، روی، آهن، نیکل به ترتیب به میزان 244/9، 313/2، 3188/2، 3/2625 و 638/27 در قسمت ریشه گیاه و عنصر کادمیم به میزان 45/3 میکروگرم در گرم ماده خشک در خاکی که گیاه در آن کاشته شده بود، رخ داد و مقادیر خیلی کمی از عناصر سنگین در قسمت شاخ و برگ گیاه وتیور تجمع یافت. تجمع بیشتر فلزات مس، سرب، نیکل و روی در ریشه نسبت به اندام هوایی نشان دهنده مکانیسم تحمل گیاه در غلظت های بالای فلزات در خاک است. به طور کلی استفاده از گیاه وتیور به عنوان گزینه مؤثر در کاهش آلودگی پساب های بیمارستانی توصیه می شود.