26 فروردین 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پروژه پایش و مدیریت آب فصلی
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!