05 اردیبهشت 1403
علي ديندارلو

علی دیندارلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
تلفن: 07731221300
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه فناوری آبشیرین کن های خورسیدی HD با چگالنده هوا به هوا برای گلخانه های دریایی در سواحل بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کندانسور- هوا خنک
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول) ، روح اله فاتحی (همکار)

چکیده

امروزه بیشتر شهرهای ساحلی جهان برای تامین آب مورد نیاز و مصرف خود به تولید آب از دریا با تکنیکهای نمکزدایی روی آورده اند. این تکنیکها بعضا بسیار هزینه بر هستند و یا با محیط زیست سازگار نبوده و مشکلات فراوانی برای محیط زیست دریا ایجاد کرده اند(شبیه روش RO). همچنین تأمین نیاز غذایی از محصولات کشاورزی، نسبت به گذشته بسیار پراهمیت تر و دشوارتر شده است. از اینرو به تولید محصول بیشتر از سطح زیر کشت کمتر(گلخانه)، مورد توجه است. که باید برای تامین آب مورد نیاز آنها، راه حل های نوین پیشنهاد داد. روش رطوبت زایی و رطوبت زدایی (HD-DHD) می تواند گزینه مناسبی برای تولید آب برای واحدهای کوچک مقیاس از جمله نیاز آبی منازل و یا گلخانه باشد.