01 مرداد 1403
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مناسبات قدرت در رمانهای خالد حسینی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Khaled Hossaini, The Kite Runner, A Thousand Splendid Suns, Power Relations, Micheal Foucault
پژوهشگران حوریه سیامر عربی نژاد (دانشجو) ، عبدالمحمد موحد (استاد راهنما) ، حسین علی اکبری هره دشت (استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه مناسبات قدرت در دو رمان خالد حسینی، نویسنده آمریکایی افغانی تبار، را بررسی می کند. در این پژوهش ازنظریات میشل فوکو در مورد تعریف قدرت استفاده گردیده و دو رمان بادبادک باز و هزار خورشید درخشان مورد مطالعه قرار گرفته است.