01 خرداد 1403
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معرفی

سوابق تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز 1374 ---- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران 1376 ---- دکترای زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه استرثکلاید انگلستان 1388 ---- سوابق تدریس: مربی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه خلیج فارس از سال 1376 تا 1383 ---- مربی زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه استرثکلاید انگلستان در سالهای 1385 تا 1387 ---- استادیار زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه خلیج فارس از سال 1388 تاکنون ---- ---سوابق اجرایی: مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی 1380-82، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389-91، رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392-93، مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 1393-95 ----- فعالیتهای پژوهشی: عضویت در هسته پژوهشی زبان، فرهنگ و شناخت خلیج فارس ---- همکار پژوهشی دانشگاه گراتس اتریش در طرح پژوهشی بررسی لهجه های عرب زبانان جنوب ایران ------- علایق پژوهشی (برای راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها): نظریه ها و کاربرد نقد ادبی مدرن، ادبیات استعماری، پسااستعماری و مهاجرت، ادبیات تطبیقی و اقتباس، بازنمایی قدرت و/یا باورهای دینی در ادبیات.

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیدناصر جابری، عبدالمحمد موحد، مصیب صدیقی (1396) بررسی تأویل و پیوند آن با تداعی معانی در معارف بهاءولد نثر پژوهی ادب فارسی: ; 53،72
مقالات در همایش ها
1
dorsa babachahi, Mahsa Hashemi, Abdolmohammad Movahhed (2022) Inhabiting the Dream: A Study of the Other World in Gaiman’s Coraline 13th International Conference on Language, Literature, Culture and History Studies, Poland, warsaw
2
najmeh hoseinipour, Abdolmohammad Movahhed, Mahsa Hashemi (2022) Female Identity and Narrative Techniques in Everything I Never Told You 2nd National Conference on Recent Developments in English Language Teaching, Literature and Translation, Iran, Shiraz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
درسا باباچاهی، مهسا هاشمی، عبدالمحمد موحد (1401) Inhabiting The Dream: A Study of the Function of Other World In Neil Gaiman's Coraline
2
ژاله کریمی، مهسا هاشمی، عبدالمحمد موحد (1401) تحلیل تعاملی رمان های معشوق و آبی ترین چشم اثر تونی موریسون
3
نگار نیامیمندی، عبدالمحمد موحد، مهسا هاشمی (1401) کوشش برای برتری: بررسی رمان "الیور توئیست" اثر چارلز دیکنز از دیدگاه ادلر
4
5
شهریار هدایتی، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1399) مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی هملت شکسپیر و فیلم ایرانی اقتباس شده از آن به نام تردید
6
قائدی فاطمه، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1398) بررسی هژمونی در رمان های داستان پسرم، و یک ریسمان سه لا و شایعات باران
7
8
9
مهشید فاروقیان، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری، سید غلامرضا شفیعی ثابت (1397) نابرابری زن و مرد و ناپایداری محیط زیست در رمانهای علفزار و دروازه کشور زنان نوشته شری اس تپر
10
الهام السادات خرمی ، عبدالمحمد موحد، فهیمه ناصری (1397) طبقه بندی نقدهای سیاسی بر آثار جان آپدایک
11
12
شیخی شهیدزاده زهرا ، حسین علی اکبری هره دشت، عبدالمحمد موحد (1396) بررسی دوگانگی بین وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی
13
پریسا اسماعیلی، حسین علی اکبری هره دشت، جعفر وطن دوست ، عبدالمحمد موحد (1395) بررسی فمینیستی کمدی های عشقی شکسپیر
14
سید مجید حسینی ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) تعالی پسا استعمارگرا در رمان قلب تاریکی جوزف کنراد
15
حوریه سیامر عربی نژاد ، عبدالمحمد موحد، حسین علی اکبری هره دشت (1395) مناسبات قدرت در رمانهای خالد حسینی
کتاب
1
عبدالمحمد موحد، لیلا حجاری (1392) مجموعه مقالات قاچاق کالا شابک:978-600-93390-3-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!