02 تیر 1403
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمانهای میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلو
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
361150
پژوهشگران درگلاله ابراهیم (دانشجو) ، عبدالمحمد موحد (استاد راهنما) ، فهیمه ناصری (استاد مشاور)

چکیده

0