24 تیر 1403
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأويل و پيوند آن با تداعي معاني در معارف بهاءولد
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله نثر پژوهی ادب فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول) ، عبدالمحمد موحد (نفر دوم) ، مصیب صدیقی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!