28 خرداد 1403
عبدالمحمد موحد

عبدالمحمد موحد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222364
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
Inhabiting The Dream: A Study of the Function of Other World In Neil Gaiman's Coraline
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Neil Gaiman, Coraline, Freudian Psychoanalysis, Fantasy, Other World
پژوهشگران درسا باباچاهی (دانشجو) ، مهسا هاشمی (استاد راهنما) ، عبدالمحمد موحد (استاد مشاور)

چکیده

به طور معمول فانتزی به عنوان تجلی از رویا ها، امید و ترس هایمان است که توسط ناخودآگاه تقویت شده و در حکایات تزیین می شوند. عناصر فانتزی و رد شدن از دنیای واقعی به فانتزی توسط آستانه مشابه رویا دیدن است، که در آن ترس ها و خواسته های سرکوب شده ما را نشان میدهد. با در نظر گرفتن نقش فانتزی در مقابله با ناخودآگاه و با استفاده از تئوری های فروید در زمینه تفسیر رویا و امر غیب، این پایان نامه قصد دارد تا عملکرد و نگارش دنیای دیگر در کورالاین اثر نیل گیمن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق الگو های ترس ها و خواسته های عمیقی که کورالاین با آن ها رو به رو میشود و جهت رسیدن به شناخت بهتری از خود با تروماهایش درگیر میشود را دنبال میکند.اظهار میشود که به واسطته تجربیاتی که شخصیت اصلی در دنیای دیگر بدست آورده، میتواند با ناؤامی های زندگی خود کنار بیاید ، با ترس ها و عدم قطعیت در زندگی واقعی مواجه شود و در آخر نه تنها رابطه ی عمیق تری با اطرافیان خود برقرار کند، بلکه درک بهتری نیز از خود داشته باشد. درک بهتری نیز از خود داشته باشد.