28 خرداد 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی روانشناسی شخصیت ، کاردیف ، بریتانیا (انگلستان) (1381 - 1384)
  عنوان رساله: ارزش های اساسی فردی: ساختار بین ارزشی در حافظه و قدرت پیش بینی آن ها برای رفتار
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حوزه شخصیت شامل (تیپ های شخصیتی، شناخت و شخصیت، سوگیری های شناختی و اختلالات شخصیت؛ مداخلات درمانی اختلالات شخصیت)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
morteza ataei, Ali Pakizeh, Yousef Dehghani, fariba cheraghi (2024) Comparing the Effectiveness of Group Schema Therapy and Cognitive Bias Modification on Test Anxiety in Male Students international journal of school health: 11; 1-9
2
علی پاکیزه، صادق حکمتیان فرد، مرضیه باقری (1402) بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به ظاهر فیزیکی بر نگرانی از تصویر بدنی در دانشجویان دختر پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره: 13; 43-56
3
علی پاکیزه، صادق حکمتیان فرد، سارا خیراندیش (1402) پیش بینی افکار خودکشی بر اساس شاخص های تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی در دانشجویان دستاوردهای روانشناختی: 10.22055/psy.2023.43786.3034; 10.22055/psy.2023.43
4
سپیده محمود زاده، علی پاکیزه (1402) بررسی مقایسه ای راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا و غیر مبتلا به اختلال وحشتزدگی روانشناسی بالینی: https://doi.org/10.22075/jcp.2023.27949.2492; https://doi.org/10.2
5
Ali Pakizeh, Sadegh Hekmatian fard, Sara Mansourizadeh, Adel Heidari, Hossein Rahiminejad (2023) The Effect of Cognitive Load on Reaction to the Other's Trust: The Moderating Role of Personality Traits دستاوردهای روانشناختی: 30; 1-10
6
علی پاکیزه، صادق حکمتیان فرد، سارا منصوری زاده، عادل حیدری (1401) تاثیر بار شناختی بر اعتماد به دیگران:بررسی نقش تعدیلگر تعالی شخصیت روانشناسی: 26; 130-139
7
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Ali Pakizeh, Roger Ramsbottom (2021) Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran CITIES: In press; 1-5
8
سیده زهرا موسوی، علی پاکیزه (1400) پیش بینی اختلالات روانی بر اساس تیپ شخصیتی دی در دانشجویان مطالعات روانشناسی بالینی: 43; 25-44
9
علی پاکیزه، محمد جابر جعفر نژاد (1399) پیش بینی توان بخشودگی بر اساس سبک های دلبستگی، جهت گیری زندگی، و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی روانشناسی مدرسه: دوره 9، شماره 2; 7-25
10
Soran Rajabi, Ali Pakizeh, Nezhat Moradi (2019) Effect of combined neurofeedback and gamebased cognitive training on the treatment of ADHD: A randomized controlled study Applied Neuropsychology-Child: ; ،
11
12
, Golestaneh Seyed Mousa, Ali Pakizeh (2017) Treatment of Children’s Aggression by Behavioral Therapy Techniques Practice In Clinical Psychology: ; 17،26
13
کیوان علیمرادی، بابک معینی، علی پاکیزه، جواد مصرآبادی، حسین دارابی، علیرضا رییسی، افشین استوار (1395) پیش بینی کننده هبی قصد رفتاری خشونت در دانش آموزان پسر شهرستان سنندج با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده طب جنوب: ; ،
14
علی پاکیزه، یوسف دهقانی، مریم بهزادفر (1395) بررسی رابط بین تعالی شخصیت و ارزشهای فردی در دانشجویان روانشناسی: ; ،
15
علیرضا خرم بخت ، فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1395) بررسی مقایسه ای اثربخشی بازیهای ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبکهای حل مسئله دانشجویان پژوهش های کاربردی روانشناختی: ; 165،172
16
17
18
, , Ali Pakizeh (2013) Feeling Torn When Everything Seems Right: Semantic Incongruence Causes Felt Ambivalence PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN: ; ،
19
20
قاسم سلیمی، رضا آذین، علی پاکیزه، امید مهدیه (1389) در جستجوی رویکرد مدیریت دانش در محیطهای آموزش مهندسی: مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خلیج فارس آموزش مهندسی ایران: ; ،
21
جمیله کیانی، علی پاکیزه، افشین استوار، سودابه نمازی (1389) بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش عزت نفس و کاهش ناامیدی نوجوانان مبتلا به بتاتالاسمی طب جنوب: ; ،
22
, Ali Pakizeh, , (2009) Changing, Priming, and Acting on Values: Effects via Motivational Relations in a Circular Model JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY: ; ،
23
Ali Pakizeh, , (2006) Basic human values: Inter-value structure in memory JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY: ; ،
مقالات در همایش ها
1
مرتضی عطایی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش کمال گرایی دانش آموان پسر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
2
فریبا چراغی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
3
فریبا چراغی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمال گرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
4
سوران رجبی، نزهت الزمان مرادی، علی پاکیزه (1396) اثربخشی نوروفیدبک بر تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی کنفرانس ملی روان شناسی و مشاوره با تاکید بر کیفیت زندگی
5
علی پاکیزه، سوران رجبی، مریم قربانی آق بلاغی (1395) مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان اوتیسم، مادران کودکان ناشنوا و مادران کودکان عقب مانده ذهنی سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6
فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1394) بررسی نقش حساسیت به تقویت در نوجوانان دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پژوهش
7
علی پاکیزه، مهناز جوکار، قدرت الله موسوی ، نوذر عسکریان، زهرا شیروانی (1394) بررسی اثربخشی آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیت بر خودکنترلی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس اولین کنگره ملی خانواده سالم
8
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه، سولماز عماری (1394) مقایسه منبع کنترل در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی شهر بوشهر اولین کنگره ملی خانواده سالم
9
علی پاکیزه، مریم بهزادفر، مریم کشاورز (1394) نقش بلوغ هیجانی و اجتماعی در پیش بینی نظام ارزشی دانشجویان کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
10
ناصر امینی، علی پاکیزه، فاطمه برکات (1394) بررسی تأثیر آموزش معنا درمانی بر افزایش عزت نفس زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره و دفاتر مددکاری کلانتریها ی نیروی انتظامی شهر بوشهر در سال 1393 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی
11
علی پاکیزه، المیرا بساق (1394) بررسی رابطه ابعاد تعالی شخصیت وعوامل مرتبه دوم ساختار شانزده عاملی شخصیت همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12
یاسر امیدوار، مهناز جوکار، علی پاکیزه (1393) مقایسه ویژگی های شخصیتی در زوجین متقاظی طلاق و عادی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
13
غلامرضا رزم آزمایی ، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی و مقایسه عملکرد شناختی بیماران روانی مزمن و عقبماندگان ذهنی خفیف همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
14
غلامرضا رزم آزمایی ، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی هوش کلامی و عملی در بیماران روانی مزمن و عقبماندگان ذهنی خفیف همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
15
مریم رضایی، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1392) بررسی مقایسه ای تاب آوری کلی و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت ششمین کنگره بین المللی کودک و نوجوان
16
علی پاکیزه، لیلا زعفرانی (1391) صداقت، کیفیت زندگی چهارمین کنگره انجمن روا نشناسی ایران
17
علی پاکیزه، لیلا زعفرانی (1391) معنویت و کیفیت زندگی در دانشجویان چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18
علی پاکیزه، مریم نظری (1391) رابطه بین پایبندی به نماز و رضایت زناشویی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19
علی پاکیزه، مریم رضایی (1391) تفکر انتقادی و تاب آوری در جوانان چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
سارا خیراندیش، علی پاکیزه، مهناز جوکار (1397) تعالی شخصیت و تنظیم هیجانی پیش بینی کننده افکار خودکشی دانشجویان
28
29
30
31
32
علیرضا خرم بخت ، فریده السادات حسینی، علی پاکیزه (1395) نقش بازی های رایانه ای در شیوه های حل مسئله، خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوجوانان
33
34
35
36
37
38
39
المیرا بساق، علی پاکیزه، فریده السادات حسینی (1394) بررسی رابطه بین ابعاد تعالی شخصیت با صفات دو، شش، و شانزده گانه شخصیت
40
عیسی داوری، علی پاکیزه، فریده السادات حسینی (1393) تیپ شخصیتی، پیش بینی کننده رضایت کارمند از شغل و رضایت مشتری از عملکرد او
41
اسفندیار تیموری، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری معلمان عادی و استثنایی استان بوشهر
42
اسفندیار تیموری، سید موسی گلستانه، علی پاکیزه (1393) بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری معلمان عادی و استثنایی استان بوشهر
43
سید بهمن دشتی نژاد ، علی پاکیزه، سوران رجبی (1393) تعالی شخصیت، پیش بینی کننده دلیل گریه و نگرش نسبت به گریه دیگران
44
45
46
47
فرشته جمالی، علی پاکیزه، سید موسی گلستانه (1392) تاثیر آموزش تلقیح استرس بر سلامت عمومی بیماران نوروتیک
48
49
50
51
لیلا زعفرانی، علی پاکیزه، سید موسی گلستانه (1392) تعالی شخصیت عامل محافظتی در برابر اختلالات روانی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: سیده زهرا موسوی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: روانشناسی
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: سپبده محمود زاده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: روانشناسی
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا مولا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: روانشناسی
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دو دوره زمانی 1386 تا 1389 و 1399 تا 1402 (1398 - 1400)
بیشتر