05 اردیبهشت 1403
علي رنجبر

علی رنجبر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی نفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نفت
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین مدول یانگ از داده های حفاری با استفاده از روش های جنگل تصادفی و حداقل مربعات تقویت شده
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گزارش های روزانه حفاری، یادگیری ماشین، ژئومکانیک ، مدول یانگ
پژوهشگران پریرخ ابراهیمی (نفر اول) ، حسین سروی (نفر دوم) ، فاطمه محمدی نیا (نفر سوم) ، علی رنجبر (نفر چهارم) ، حجت قیمت گر (نفر پنجم)

چکیده

پیش بینی پارامترهای الاستیک مانند مدول یانگ و نسبت پواسون در تکمیل مدل سازی ژئومکانیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پارامترها را می توان از طریق آزمون های آزمایشگاهی بر روی مغزه-های حفاری که از چاه ها گرفته شده است، محاسبه کرد. همچنین می توان این پارامترها را به صورت دینامیک از طریق داده های لاگ های پتروفیزیکی محاسبه نمود. با این حال، چنین داده هایی ممکن است به دلایل مختلف در حوزه نفتی مورد مطالعه در دسترس نباشد. بنابراین گزارش های حفاری روزانه (DDR) را می توان به عنوان جایگزین مناسبی برای تخمین مدول الاستیک سنگ معرفی کرد. در این مطالعه، تلاش شده است تا مدول دینامیک یانگ با استفاده از داده های DDR با استفاده از روش های یادگیری ماشین مرسوم برآورد شود. در این راستا از روش حداقل مربعات تقویت شده (LSBoost) و جنگل تصادفی (Random Forest) استفاده شده است. داده های ورودی به این الگوریتم ها شامل عمق (D)، نرخ نفوذ (ROP)، وزن روی مته (WOB)، سرعت چرخش رشته (RPM)، چگالی (RHOB)، تخلخل (Φ)، فشار پمپ (PP) و سرعت مماسی (TV) است. سپس هر یک از این الگوریتم ها از نظر دقت با استفاده از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین مربع خطا (MSE) و ضریب همبستگی (2R) مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از گزارش های حفاری روزانه، بر اساس معیارهای فوق، می توان به برآورد خوبی از پارامترهای الاستیک دست یافت. همچنین در بین دو روش مورد استفاده، روش جنگل تصادفی از دقت بالاتری برخوردار هستند.