15 آذر 1402
علي رسولي

علی رسولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07737682601
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات درس

عنوان حضور قدرت های خارجی در خلیج فارس و مناسبات سیاسی-اقتصادی آنان با کشورهای منطقه
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است