02 مهر 1402
علي رسولي

علی رسولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07737682601
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تاریخ ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1384 - 1389)
    عنوان رساله: بررسی تحلیلی تجارت میان خلیج فارس و خراسان در دورة تیموریان(913-783 ه.ق)
  • فوق لیسانس تاریخ ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: روابط اتابکان فارس با دولت ایلخانان (653-685)
  • لیسانس تاریخ ، دانشگاه شیراز ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • تاریخ ایران (از زوال سلجوقیان تا برآمدن صفویان)
  • تاریخ و جغرافیای تاریخی خلیج فارس
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
نعیم ملازهی، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1401) واکاوی سفارت عبدالرزاق سمرقندی در کالیکوت و بیجانگر و کارشکنی ملوک هرموز (با تکیه بر مطلع سعدین ومجمع بحرین) پژوهشنامه تمدن ایرانی: دوره 4 شماره 2 پیاپی د8; 203-217
2
نیلوفر باخدا، حسن الهیاری، علی رسولی (1400) تأثیرپذیری معماری شهری کرانه شمالی خلیج فارس از مناطق پیرامونی در دوره اسلامی تا قرن هفتم پژوهشنامه تاریخ اسلام: 1; 29-48
3
علی رسولی، زینب معصومی (1399) جایگاه هرمز در مناسبات ایران با جنوب و شرق آسیا در سده پانزدهم میلادی تاریخ روابط خارجی: 85; 57-78
4
... ..., Habibollah Saeidinia, Mohmmad Reza Gholizadeh, Ali Rasoli (2020) Investigating the insight and method of historiography of Sadid al-Saltaneh Kababi Bandar Abbasi (1870-1941) TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS: 3; 1-12
5
پروین رنجبر، زهرا حامدی، علی رسولی (1399) تطابق آراء مزدایی و اسلامی در اخلاق پزشکی چهار قرن اول قمری تاریخ پزشکی: ; ،
6
علی رسولی (1398) بازشناسی بندر خور شیف و اهمیت آن در عصر اتابکان و ایلخانان پژوهش های ایرانشناسی: ; 81،98
7
8
علی رسولی، علی شهوند (1395) رقابت های محلی در فارس و جابجایی مسیر بوشهر- شیراز از راه شاهی به راه جره (1910-1909م./1329-1327ه ق.) پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ; 39،64
مقالات در همایش ها
1
علی رسولی (1401) خلیج فارس و خانقاه کازرون اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس، ایران¡ بوشهر
2
علی رسولی، نیکنام سمیه (1401) نقش خلیج فارس در مواجهة ایرانیان با مغول ها اولین همایش بین المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خلیج فارس، ایران¡ بوشهر
3
مریم پورشیرمحمدی رودسری ، علی رسولی (1397) بررسی اوضاع اقتصادی قزوینِ دور ایلخانی در آثار حمدالله مستوفی همایش نکوداشت حمدالله مستوفی
4
5
علی رسولی، ریحانه فقیهیان (1396) تأثیر استفاده از برنامه های پیام رسان تلفن همراه بر دانش تاریخی کاربران چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
6
علی رسولی (1395) جغرافیای سکونت ازدی های عمان در سواحل ایرانی خلیج فارس در اوایل دوره اسلامی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
7
علی رسولی، نرگس امیری (1395) جغرافیای تاریخی اقتصادی سواحل خلیج فارس در سده های هفتم تا نهم ه.ق همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزة خلیج فارس
8
علی رسولی (1394) شیکوبار در جغرافیای تاریخی خلیج فارس چهارمین همایش ملی توسعة دانایی محور؛ خلیج فارس دریای فرصتها
9
علی رسولی (1393) حکومت فارس و رویدادهای دشتستان در سال 1915؛ نگاهی به گزارش های بالیوز بریتانیا در بوشهر وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی فارس همزمان با جنگ جهانی اول
10
علی رسولی (1393) ولایتی در دو سوی دریا؛ جغرافیای تاریخی هرموز در سده ی نهم نخستین همایش جغرافیای تاریخی
11
12
13
علی رسولی (1391) بوشهر، بصره، مسقط؛ محور بازیابی نقش تاریخی خلیج فارس بوشهر، بصره و مسقط: مناسبات تاریخی-اجتماعی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
ستاره وثوقی، علی رسولی، محمد منصوری مقدم (1401) سیاست تیموریان در خلیج فارس و پیامد های آن
3
ماریه کاوسی، حسن الهیاری، علی رسولی (1401) پوشش مردم در منطقه خلیج فارس( از دوره صفویه تا بر آمدن قاجارها)
4
5
6
7
8
علیرضا تقی زاده ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1400) بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بنادر تنگستان در دورة قاجار و پهلوی
9
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی نقش علمای بحرین در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار (1344-907 ه .ق)
10
سعیدی فرد حسن ، حمیدرضا پیغمبری، علی رسولی (1399) بررسی مفهوم دریای پارس در دوره ی ساسانی و اوایل دوران اسلامی
11
مسعود ولی عرب، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری، علی رسولی (1399) بررسی عوامل تاثیرگذار بر رونق و افول شوشتر از صفوی تا پهلوی اول
12
حسین زارعی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی بینش و روش تاریخ نگاری سدیدالسلطنه کبابی بندرعباسی (1249 ش. 1320 ش.)
13
زارعی غلامحسن ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1398) اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناحیه ماندستان در دوره قاجار و پهلوی
14
15
نیکنام سمیه، علی رسولی، سید حسین حسینی فر ، حمیدرضا پیغمبری (1398) جایگاه خلیج فارس در مواجهه ی ایرانیان با مغولان (736-616ھ.)
16
زینب زمردین، علی رسولی، سید حسین حسینی فر ، حبیب اله سعیدی نیا، محمد منصوری مقدم (1398) نقش زنان در فعالیت های اقتصادی در فارس (1332ش – 1285ش )
17
مریم پورشیرمحمدی رودسری ، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) تجارت میان خلیج فارس و شمال غرب ایران در عصر ایلخانان (736-654)ه. ق.
18
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا، حسن الهیاری، علی رسولی (1398) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
19
زهره مهتدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1397) بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دالکی در دوره پهلوی (1375-1304)
20
21
مینا احمدی، علی رسولی، حمیدرضا پیغمبری (1397) نقش زنان حکومتگر در تحولات سیاسی و اقتصادی فارس(658 – 685هـ.ق)
22
23
سید نصیب الله رستگاری ، حمیدرضا پیغمبری، علی رسولی (1396) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمان در دورة گذر از عصر ساسانی به دوران اسلامی
24
عباس قاسمی، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) بررسی فرایند تحول نظام حقوقی و قضایی ایران از عصر تیموریان تا پایان حکومت آق قویونلوها
25
حمید احمدی، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1396) بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بندر دیر در دوره پهلوی
26
ام البنین پروانه ، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1396) بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندر کنگ در دوره قاجار و پهلوی اول
27
28
نرگس امیری، علی رسولی، حبیب اله سعیدی نیا (1395) بندر قلهات و تحولات سیاسی اقتصادی در خلیج فارس سده های هفتم تا نهم ه. ق
29
بهاره پاهنگ، علی رسولی، مهدی بنایی، حبیب اله سعیدی نیا (1394) قاچاق کالا در بنادر شمالی خلیج فارس (1320-1304ه ش)
30
حسین تنگکیان، حمید اسدپور، مهدی سلطانی، علی رسولی (1394) بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین
31
هاشمی سیده رباب ، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1394) تررسی شکل گیری تشکیلات اتاق اص اٌف ت شَ رْ در د رٍ پ لْ یَ
32
33
سعیده نظری، حبیب اله سعیدی نیا، علی رسولی (1393) اتاق بازرگانی بوشهر و نقش آن در تجارت خلیج فارس در دوره پهلوی
34
35
36
37
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه تاریخ (1392 - 1394)
بیشتر