28 خرداد 1403
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از تغییر شکل و فیلترهای تطبیقی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
ندارد
پژوهشگران علیرضا روزی طلب (دانشجو) ، ابوالحسن رزمی نیا (استاد راهنما) ، امین ترابی جهرمی (استاد مشاور)

چکیده

در پی پیشرفت صنایع نظامی در دهه های اخیر، موضوع رادارگریزی در بین ادوات پیشرفته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین جهت در این پایان نامه نیز به تحقیق و پژوهش در این موضوع پرداخته شده است. سطح مقطع رادار به به اختصار RCS، ناحیه ای طراحی شده از کره ای فلزی است که در صورت جایگزینی با هدف دیده شده توسط رادار، سیگنال بازگشتی یکسانی را ایجاد می کند. در این تحقیق تنها خاصیت آیینه ای موج بازگشتی از یک صفحه مسطح در نظر گرفته شده است و مقدار این موج بازگشتی توسط تغییر شکل کاهش داده می شود. برای بدست آوردن یک تغییر شکل مناسب ابتدا یک موج برخوردی به این صفحه اعمال می شود تا جریانی بر روی این صفحه القا شود و سپس می توان میدان بازگشتی حاصل از این جریان القایی را محاسبه کرد، با مقایسه میدان برخوردی و میدان بازگشتی RCS محاسبه می شود. برای محاسبه جریان القایی، با استفاده از روش مثلثی این صفحه مشبندی می شود و با استفاده از الگوریتم فیلترینگ تطبیقی نقاطی در این صفحه دارای ارتفاع می گردد تا کمترین جریان القایی و در نتیجه کمترین سطح مقطع راداری بدست آید. با داشتن یک مرجع مانند همین صفحه قادر خواهیم بود تا این مدل را در شرایطی دیگر نیز پیاده سازی کرده و بکار برد اما باید توجه داشت که با این تغییر فرکانس رادار و همچنین تغییر مد موج ارسالی یا تغییر زاویه برخورد امواج راداری با هدف شرایط کاملا متفاوت خواهد بود. فرض کلی ما در این تحقیق بر صفحه ای رسانا با ابعاد مشخص است و هدف این تحقیق، بدست آوردن نقاط و زوایای شکستی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ تطبیقی در این صفحه است تا RCS کمتر شود.