25 تیر 1403
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق کنترل ، دانشگاه تکنولوژی نانیانگ ، سنگاپور (1387 - 1392)
  عنوان رساله: Computational Intelligence for Predictive Condition Monitoring, Approaches for Online Analysis
 • فوق لیسانس مهندسی برق کنترل ، دانشگاه شیراز ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: Intelligent traffic control in ATM networks locally in each switch using DEVS model and fuzzy controller
 • لیسانس مهندسی برق کنترل ، دانشگاه شیراز ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: Designing and implementing a multipurpose minimum board for AVR microcontrollers
بیشتر

علایق پژوهشی

 •  Fault Tolerant Systems and Control
 •  Diagnosis, Prognosis and Monitoring Systems
 •  Reliability Analysis of Electrical Systems
 •  Internet of Things (IoT)
 •  FPGA Based Systems
 •  Info-Communication Systems
 •  Computer Hardware and Software
 •  Dynamic Fuzzy Neural Networks
 •  Data mining
 •  Data Mining and Data Clustering
 •  Signal Feature Extraction Techniques
 •  Fuzzy logic and neuro-fuzzy systems and neural networks
 •  General Fuzzy Automata
 •  Game Theory
 •  Complex Nonlinear Systems Analysis and Modeling
 •  Practical aspects of Control theory
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
zahra yadolahi, Reza Gharibi, Rahman Dashti, Amin Torabi Jahromi (2024) Optimal energy management of energy hub: A reinforcement learning approach Sustainable Cities and Society: https://www.sciencedirect.com/journal/sustainable-; 12
2
, Valiollah Ghaffari, Amin Torabi Jahromi (2023) Robust integral controller design based on composite nonlinear feedback in uncertain systems with constrained inputs and external disturbances OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991514; 20
3
Valiollah Ghaffari, Saleh Mobayen, Sami Ud Din, Andrzej Bartoszewicz, Amin Torabi Jahromi (2021) A Robust H∞ Fault Tolerant Controller for Uncertain Systems Described by Linear Fractional Transformation Model IEEE Access: 9; 104749-104760
4
hamid mirshekali, Rahman Dashti, hamidreza shaaker, , Amin Torabi Jahromi (2021) Linear and Nonlinear Fault Location in Smart Distribution Network under Line Parameter Uncertainty IEEE Transactions on Industrial Informatics: 1; 1-10
5
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) A Novel Fault Location Methodology for Smart Distribution Networks IEEE Transactions on Smart Grid: 12; 1277-1288
6
hamid mirshekali, Rahman Dashti, Ahmad Keshavarz, Amin Torabi Jahromi, hamid reza shaker (2020) A Novel Fault Location Methodology for Smart Distribution Networks IEEE Transactions on Smart Grid: ; 1،12
7
elham yousefi, , Amin Torabi Jahromi, Sajjad Dehghani (2019) All-Optical Ternary Stability in Uniform Nonlinear Chalcogenide Fiber Bragg Gratings International Journal of Optics and Photonics: 13; 103-110
8
Tayebeh Shabanian, , Alireza Aminsharifi, Mohammadmehdi Movahedi, Amin Torabi Jahromi, Hamid Parvin, Shima Pouyesh (2019) An artificial intelligence-based clinical decision support system for large kidney stone treatment AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE: 42; 771-779
9
, , , , Amin Torabi Jahromi (2019) A knowledge-based system for brain tumor segmentation using only 3D FLAIR images AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE: ; 1،12
10
11
, , Amin Torabi Jahromi, elham yousefi (2018) The effects of persistence time and Au-catalyst on the morphology and optical properties of ZnO micro/nanostructures Micro and Nano Letters: ; 1،5
12
13
Behrouz Safari, , Amin Torabi Jahromi (2016) روش شناسایی سلسله مراتبی برای سامانه های فضای حالت مرتبه کسری فنی و مهندسی مدرس: ; 17،28
14
15
elham yousefi, , Amin Torabi Jahromi (2015) All-optical ternary signal processing using uniform nonlinear chalcogenide fiber Bragg grating JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS: ; 1471،1478
مقالات در همایش ها
1
محمد مرتضی غلامی، امین ترابی جهرمی، ولی اله غفاری (1403) تشخیص خطای تجهیزات صنعتی دوار مبتنی بر هوش مصنوعی نیمه نظارت شده با تمرکز بر ژنراتورهای الکتریکی سنکرون اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و علوم داده، ایران، بوشهر
2
زهرا یدالهی، امین ترابی جهرمی (1403) کنترل هوشمند شناور بادبانی خودران با کنترل کننده تناسبی‑انتگرالی نظارت شده با یادگیری تقویتی اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و علوم داده، ایران، بوشهر
3
ندا محمودی جهرمی، امین ترابی جهرمی، ولی اله غفاری (1402) کنترل معکوس مستقیم مبتنی بر شبکه ی عصبی فازی دینامیک مقاوم در برابر نقص محاسباتی با استفاده از تحمل نقص مبتنی بر الگوریتم پنجمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رودسر
4
بادروح حمید ، ولی اله غفاری، امین ترابی جهرمی (1401) کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی انتگرالی مقاوم برای سیستمهای دارای عدم قطعیت پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، ایران، تهران
5
مرضیه شیعه زاده، امین ترابی جهرمی، حجت قیمت گر (1400) شبیه سازی فرایند تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی در جهت شناسایی اهداف در تصاویر راداری سار چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
6
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز (1400) ترکیب شبکه عصبی فازی پویا و مدل های پیش آموزش دیده شبکه عصبی کانولوشن به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفی چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
7
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز (1400) ترکیب شبکه عصبی کانولوشن و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی تصاویر فراطیفی چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، ایران، رشت
8
نجمه آهنگ، منصور دوست فاطمه ، امین ترابی جهرمی (1397) گسترشی بر مفهوم انتساب مقدار عضویت در ماشینهای تورینگ فازی چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امین ترابی جهرمی، ولی اله غفاری، حسین حق بین (1401) هوشمند سازی درجه مرغوبیت کاشی دانشگاه خلیج فارس
2
حسین حق بین، رضا شرف دینی، فرهاد فرخ سرشت ، فاطمه قره چاهی، علی امرونی، امین ترابی جهرمی (1400) طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل کیفیت بین آزمایشگاهی، مراکز درمانی وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
4
روح اله فاتحی، مرضیه بابایی ربیعی، امین ترابی جهرمی (1396) طراحی مهندسی و ارزیابی اقتصادی یک واحد نیمه صنعتی شیرین سازی آب دریا به روش رطوبت دهی-رطوبت گیری دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
احمد غلامی، احسان بهمیاری، امین ترابی جهرمی، ولی اله غفاری (1402) شناسایی آسیب در سازه های دریایی با استفاده از پردازش سیگنال های محیطی با شبکه های عصبی
3
4
5
بادروح حمید ، ولی اله غفاری، امین ترابی جهرمی (1401) کنترل فیدبک غیرخطی ترکیبی انتگرالی مقاوم برای سیستم های دارای عدم قطعیت
6
فرشته شریفی، امین ترابی جهرمی، احمد کشاورز، ولی اله غفاری (1400) توسعه ساختار شبکه های عصبی کانولوشنی فازی پویا و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
7
حمید میرشکالی، امین ترابی جهرمی، رحمن دشتی، احمد کشاورز، حمیدرضا شاکر (1399) مکان یابی خطا در شبکه توزیع هوشمند و کنترل پایداری میکرو گرید در حالت جزیره ای شده
8
کرم زاده تازه کندی اکبر ، ولی اله غفاری، حامد گرگین پور، امین ترابی جهرمی (1398) طراحی کنترل کننده ترکیبی فازی-ژنتیک برای ردیابی نقطه توان بیشینه در سیستم های فتوولتائیک در شرایط کاری متغیر
9
علیرضا روزی طلب ، ابوالحسن رزمی نیا، امین ترابی جهرمی (1394) کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از تغییر شکل و فیلترهای تطبیقی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
2
3
امین ترابی جهرمی، وحید میگلی، آرش مرادی، ایمان رضایی (1395) کنترل درب منزل بصورت اتوماتیک با استفاده از رمز مبتنی بر تلفن همراه
جذب گرنت

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: احمد غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کنترل
  پایان نامه: پایش وضعیت و تشخیص و پیش بینی خطا سازه های دریایی با استفاده از پردازش هوشمند سیگنالهای محیطی
 • نام و نام خانوادگی: فرشته شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کنترل
  پایان نامه: توسعه ساختار شبکه های عصبی کانولوشنی فازی پویا و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
 • نام و نام خانوادگی: مرضیه شیعه زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مخابرات
  پایان نامه: شبیه سازی فرایند تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی در جهت تشخیص هدف در تصاویر راداری زیر سطحی
 • نام و نام خانوادگی: دانیال مزارعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار کاربردی
  پایان نامه: Multivariate Functional Principal Component Analysis on Different Domains and Its application in monitoring the quality of a manufacturing
 • نام و نام خانوادگی: زهرا یداللهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Control
  پایان نامه: کنترل آرایش بندی برای سیستم چندعاملی شناورهای سطحی بدون سرنشین با یادگیری تقویتی
 • نام و نام خانوادگی: مرتضی غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کنترل
  پایان نامه: Semi-Supervised Artificial Intelligence Based Online Synchronous Generator Fault Detection
 • نام و نام خانوادگی: علی صفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کنترل
  پایان نامه: Reinforcement Learning Based Online Path Tracking Control of Unmanned Smart Sailing Vehicle with Model Uncertainties and Disturbances and Obstacle Avoidance
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس (1398 - 1402)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • مهندسی قابلیت اطمینان و سامانه های مقاوم در برابر خرابی (1393 )
بیشتر

گالری تصاویر

افطاري سال 1400 افطاري سال 1400 بازديد از شركت بديع نور بازديد از شركت بديع نور افطاري سال 1400 داوري جشنواره برقي شو داوري جشنواره برقي شو بازديد صنعتي دانشجويان 1400 دوره هاي هماهنگ شده توسط هسته پژوهشي فضاي آزمايشگاه سيستمهاي ديجيتال هوشمند دانشجويان 1394 دانشكده مهندسي دانشجويان 1394 نمونه محصولات توليد شده 1 فضاي آزمايشگاه قديمي بازديد از شركت نيروساحل بازديد از شركت نيروساحل بازديد از شركت نيروساحل