17 آذر 1402
امين ترابي جهرمي

امین ترابی جهرمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 09171023389
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
دستگاه سنجش PH و دما، به صورت دیجیتال و گزارش همزمان به کامپیوتر 2
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران امین ترابی جهرمی (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!