05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان Effects of Moderate-intensity Endurance Training and Genistein on Brain-derived Neurotrophic Factor and Tumor Necrosis Factor- in Diabetic Rats.
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله journal of nutrition fasting and health
شناسه DOI
پژوهشگران امیدرضا صالحی (نفر اول) ، سیدعلی حسینی (نفر دوم) ، فاطمه فرخایی (نفر سوم) ، پروین فرزانگی (نفر چهارم) ، عبدالصالح زر (نفر پنجم)

چکیده

ثبت نشده‌است!