01 مرداد 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر سایتوکاین های التهاب زا
 • فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر تمرین با شدت های مختلف بر فعالیت انفجار تنفسی و شمارش سلولی نوتروفیل ها در جودوکاران دانشگاهی
 • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تغذیه و ورزش
 • ایمونولوژی ورزشی
 • ورزش و تندستی
 • ورزش و سالمندی
 • ورزش و دیابت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
اتوسا زندوکیلی، عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور (1403) تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با مکمل یاری اسپیرولینا پلاتنسیس بر بیان ژن پارامترهای اکسیداتیو عضله در قلبی رت های نر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 2; 13
2
Ahmad Delbari, Fatemeh ahmadi, Abdosaleh Zar, atusa zandevakili, Hamid Reza Sadeghipour, Jamie Sims (2024) Living in urban or rural environments affect the sleep quality of the elderly in Bushehr (Southern Iran): emphasizing the active and inactive of the elderly BMC PUBLIC HEALTH: 24; 1-10
3
4
Sara Zare karizak, Mina Shahnehzad, Abdosaleh Zar (2024) Impact of Ginger Supplementation on Serum PGE2, COX2, and IL6 in Response to Exhaustive Exercise in Female Taekwondo Athletes COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: 2024; 1-6
5
حمیدرضا صادقی پور، فاطمه رئیسی، عبدالصالح زر (1402) تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مکمل یاری اسپیرولینا بر مسیر پیام رسانی Wnt/ GSK-3β / TSC2/ S6K بافت کلیه رت های نر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 11; 1
6
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Martin Hofmeister (2023) Comparison of Sleep Quality in Active and Inactive Students During the COVID-19 Pandemic in Iran annals of military and health sciences research: 21(3); e141489
7
حمیدرضا صادقی پور، منیره کوچکی، سید محسن آوندی، عبدالصالح زر (1402) تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت HIFT) ) و تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 3; 10
8
Abdosaleh Zar, Sara Zare karizak, Hamid Reza Sadeghipour (2023) Evaluation of Social Happiness in Active and Inactive Adolescents in Coronavirus Period Journal of the Dow University of Health Sciences (JDUHS): 17 (2); 1-5
9
Abdosaleh Zar, Hamid Reza Sadeghipour, Sara Zare karizak (2023) Evaluation of Health-related Quality of Life in Active and Inactive Adolescents in the COVID-19 Pandemic annals of military and health sciences research: Vol.20, issue 4; e133632; 1-4
10
عبدالصالح زر، حمیدرضا صفری، مژگان ملک نصب، حمیدرضا صادقی پور (1401) بررسی ارتباط رفاه اجتماعی با سلامت اجتماعی و قصد مشارکت ورزشی در بین زنان سلامت و بهداشت: 13; 189-198
11
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سلمان علوی، حمیدرضا صادقی پور (1401) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد مصرف­ کننده دخانیات علوم مراقبتی نظامی: 9; 79-87
12
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, seyed ali hoseieni, Hamid Reza Sadeghipour, Roger Ramsbottom (2022) An investigation into the health related quality of life (HRQoL) of older women living in nursing homes in Iran with particular reference to physical activity CITIES: 131; 4
13
Abdosaleh Zar, Hamid Reza Sadeghipour, Fatemeh ahmadi, Pantelis Nikoladis, mohammad amin safari, Roger Ramsbottom, mohammad hassan keshavarz (2022) Investigating the Relationship between Big Five Personality Traits and Sports Performance among Disabled Athletes Biomed Research International: 2022; 7
14
saeed najaf pur boushehri, maryam faraz mand, Abdosaleh Zar (2022) Dietary assessment and effect of Pilates exercises on quality of life, body composition, and physical fitness in Iranian postmenopausal women COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: 0; 1-6
15
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1400) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد سلامت عمومی و امید به زندگی در سربازان علوم مراقبتی نظامی: 4; 373-381
16
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, , Mozhgan Ahmadi, Roger Ramsbottom (2022) Effect of Resistance Training and Spirulina platensis on Expression of IL-6, Gp130 Cytokines, JAK-STAT Signaling in Male Rats Skeletal Muscle MCB Molecular and Cellular Biomechanics: 19; 51-59
17
Maliheh Shaker, Gholam Reza Khamisi Pour, Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Behroz Naeimi, (2021) Effect of resistance training and garlic extract on insulin sensitivity/resistance and biochemical parameters in diabetic rats COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: 18; 1-8
18
محمد امین صفری، علیرضا جوهری، زینب شناسا، عبدالصالح زر، ساره غلامی (1400) تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیش بینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان علوم مراقبتی نظامی: 8; 183-192
19
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Peter Krustrup, Ricardo J Fernandes (2021) Effects of morning and afternoon high-intensity interval training (HIIT) on testosterone, cortisol and testosterone/cortisol ratio response in active men. Trends in Sport Sciences: 28; 3
20
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Peter Krustrup, Ricardo J Fernandes (2021) Effect of High-Intensity Interval Exercise in the Morning and Evening on Platelet Indices and Exercise-Induced Thrombocytosis middle east journal of rehabilitation and health studies: 7; e104417
21
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Ali Pakizeh, Roger Ramsbottom (2021) Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran CITIES: In press; 1-5
22
Abdosaleh Zar, , DAVAR AMANI, Roger Ramsbottom (2021) Acute effect of two exercise intensity programs on interleukin-6, interleukin-1 beta and tumour necrosis factor-α in female futsalists COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY: انلاین; 1-8
23
فرزاد غفوری، سارا قامتی، عبدالصالح زر، سلمان علوی (1400) شناسایی جایگاه آموزش در فرآیند گرایش مردم به ورزش همگانی سلامت و بهداشت: 12; 265-275
24
فاطمه رضایی، عبدالصالح زر (1400) بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان علوم مراقبتی نظامی: 8; 45-52
25
26
سلمان علوی، اسماعیل ذبیحی، سید حسین علوی، عبدالصالح زر (1400) شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران مطالعات مدیریت ورزشی: انلاین; 0-0
27
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی (1400) بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان طب دریا: 3; 2126
28
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی (1400) تعیین اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان طب دریا: 3; 21-26
29
پریسا ساریخانی، عبدالصالح زر (1399) علائم سندروم پیش قاعدگی در دختران دانشجوی فعال و غیر فعال: مطالعه جمعیت ساکن در مناطق سردسیر و گرمسیر مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش: 7(2); 59-64
30
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Hamid Reza Sadeghipour, Abolfazl shayan nooshabadi (2020) Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco Jorjani Biomedicine Journal: 8(2); 6
31
Hamid Reza Sadeghipour, Golan Yeganeh, Abdosaleh Zar, , , Marco Bernardi (2020) The effect of 4-week endurance training on serum levels of irisin and betatrophin in streptozotocin- induced diabetic rats ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 5; 1-7
32
Mohammad Ali Dowlati, Abolfazl shayan nooshabadi, Abdosaleh Zar (2020) The Effect of Brain-Derived Neurotrophic Factor Single Nucleotide Polymorphism on Cognitive Factors middle east journal of rehabilitation and health studies: 7; e101559
33
34
زینب شناسا، محمد امین صفری، علیرضا جوهری، صفیه زینلی، عبدالصالح زر (1399) تأثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، عقاید وسوسه انگیز و سلامت عمومی در معتادان مرد تحت درمان سلامت جامعه: 14; 20-29
35
ابوالفضل شایان نوش آبادی، محمد علی دولتی، عبدالصالح زر (1399) اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر حافظه دانشجویان تازه های علوم شناختی: 22; 61-69
36
Abolfazl shayan nooshabadi, Mohammad Ali Dowlati, Abdosaleh Zar (2020) The effect of brain-derived neurotrophic factor single nucleotide polymorphism on memory of university students تازه های علوم شناختی: 22; 61-69
37
سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، ایمان فتحی، زهرا حیدری، مرضیه ذالکیان (1398) اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند فصلنامه پرستار و پزشک در رزم: ; 4،12
38
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1398) بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب سربازان فعال و غیرفعال سلامت و بهداشت: ; 359368
39
محمد امین صفری، علیرضا جوهری، زینب شناسا، صفیه زینلی، عبدالصالح زر (1398) مقایس پاسخ یک جلسه فعالیت ورزشی بر شاخص های توان بی هوازی، شاخص خستگی و شاخص توده بدن با تداخل مزاج گرم و سرد مجله طب سنتی اسلام و ایران: ; 223235
40
41
عبدالصالح زر، سیدعلی حسینی، خاطره دهقانی، سیده زهرا سپهری (1397) بررسی رابطه سندروم پیش از قاعدگی با کیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز1396 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: ; 37،45
42
, Abdosaleh Zar, (2018) Lipid Lowering Eects of Nigella sativa and Swimming Training in Streptozotocin Induced Diabetic Rats annals of military and health sciences research: ; ،
مقالات در همایش ها
1
فاطمه رئیسی، حمیدرضا صادقی پور، عبدالصالح زر (1402) مروری بر گیاهان دارویی موثردر تندرستی و عملکرد ورزشی: با رویکرد تقسیم بندی بر اساس نوع اثر گذاری اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی، ایران، اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور، محمد امین صفری، فاطمه احمدی، محمد حسن کشاورز (1400) بررسی رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول( با تاکید بر ورزش-های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
2
عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور، محمد امین صفری، محمد حسن کشاورز (1400) بررسی رابطه کیفیت خواب و کیفیت زندگی با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول( با تاکید بر ورزش-های تیمی) دانشگاه خلیج فارس
3
عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور، محمد امین صفری، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های انفرادی) دانشگاه خلیج فارس
4
عبدالصالح زر، حمیدرضا صادقی پور، محمد امین صفری، فاطمه احمدی (1400) بررسی رابطه مزاج و شخصیت با عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران جانباز و معلول ( با تاکید بر ورزش های تیمی) دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مژگان ملک نصب ، حمیدرضا صفری، عبدالصالح زر (1398) ارتباط رفاه اجتماعی و سلامت اجتماعی با قصد مشارکت ورزشی بانوان شهر جهرم
11
کتاب
1
حمیدرضا صفری، عبدالصالح زر (1397) تربیت بدنی عمومی بر اساس سرفصل جدید شابک:978-600-98541-7-2
2
عبدالصالح زر، سید علی حسینی ، فاطمه احمدی (1397) مقدمه ای بر اصول نگارش طرح پژوهشی پایان نامه و مقاله با تاکید بر رشته علوم ورزشی شابک:978-600-98541-9-6
3
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، سید علی حسینی ، محمد امین احمدی (1396) فیزیولوژی انسان ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:9786008407508
4
عبدالصالح زر، فاطمه احمدی، مهرزاد مقدسی، محمد امین احمدی (1396) سنجش و اندازه گیری ویژه دانشجویان تربیت بدنی شابک:9786008407492
5
سید علی حسینی ، عبدالصالح زر، فاطمه احمدی (1395) مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی شابک:978-964-10-3944-0
6
میثم چاله چاله ، عبدالصالح زر، علیرضا شهسوار، فاطمه احمدی، مریم زینلی (1394) مربیگری فوتبال دختران شابک:978-600-6685-65-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم ورزشی (1402 - اکنون)
 • عضو شورای ورزش دانشگاه (1401 - 1402)
 • عضو شورای ورزش دانشگاه (1400 - 1401)
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه (1396 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه (1396 - 1397)
 • رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه جهرم (1396 - 1397)
 • رئیس اداره انتشارات دانشگاه (1395 - 1397)
 • معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه (1394 - 1396)
 • مدیر گروه علوم ورزشی (1391 - 1396)
بیشتر