05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر هشت هفته تمرين هوازي و دو هفته بي تمريني بر رزيستين و فيبرينوژن مردان سالمند
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فصلنامه پرستار و پزشک در رزم
شناسه DOI
پژوهشگران سید علی حسینی (نفر اول) ، عبدالصالح زر (نفر دوم) ، ایمان فتحی (نفر سوم) ، زهرا حیدری (نفر چهارم) ، مرضیه ذالکیان (نفر پنجم)

چکیده

ثبت نشده‌است!