05 اردیبهشت 1403
عبدالصالح زر

عبدالصالح زر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 09387228086
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايس پاسخ يك جلسه فعاليت ورزشي بر شاخص هاي توان بي هوازي، شاخص خستگي و شاخص توده بدن با تداخل مزاج گرم و سرد
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مجله طب سنتی اسلام و ایران
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امین صفری (نفر اول) ، علیرضا جوهری (نفر دوم) ، زینب شناسا (نفر سوم) ، صفیه زینلی (نفر چهارم) ، عبدالصالح زر (نفر پنجم)

چکیده

ثبت نشده‌است!